ALBLASSERDAM – Het scheelt precies één decibel of er waren in Alblasserdam maatregelen genomen om geluidshinder van de A15 terug te dringen. Rijkswaterstaat vermindert namelijk in het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) de geluidhinder van rijkswegen bij woningen. In Zuid-Holland komen in totaal circa 1.900 woningen in 22 gemeenten  in aanmerking voor geluidmaatregelen. De saneringsdrempel geluidniveau buitenzijde woning is vastgesteld op 65 decibel. En het maximaal aantal decibel dat op de Ruigenhil in Alblasserdam is berekend is precies 65 decibel.

Andere geluidsberekeningen in onder meer de Oranjestraat, de Edisonweg en op de Ruigenhil komen ook allemaal niet hoger dan de maximale 65 decibel, maar komen wel erg dicht in de buurt van die grens. De meeste waardes liggen tussen de 60 en 65 decibel.

Berekening versus meting
Opvallend aan de cijfers is dat er gesproken wordt over geluidsberekeningen en niet van geluidsmetingen. Hoe de berekeningen precies tot stand zijn gekomen, laat Rijkswaterstaat op een later moment weten. Een woordvoerder meldt dat hij deze vraag inmiddels heeft uitgezet bij de afdeling die daar het antwoord op heeft. Zodra dit bekend is, wordt dat in een update in dit artikel gepubliceerd. Wel meldt Rijkswaterstaat dat de berekeningen in ieder geval gebaseerd zijn op “gedetailleerde geluidberekeningen, die Rijkswaterstaat uitvoert met wettelijk voorgeschreven rekenmethoden.”

Geluidsoverlast
Een aantal omwonenden van De Helling, de Dam, de Ruigenhil en de Oranjestraat klaagt al geruime tijd over geluidsoverlast van de snelweg in hun omgeving. Met name de strips in het asfalt nabij de Noordtunnel zijn volgens hen erg gehorig. Dat valt vooral ’s nachts goed op. Zij hebben Rijkswaterstaat diverse malen verzocht om hier iets aan te doen.

Maatregelen en kaart
Bij 1900 andere woningen in Zuid-Holland worden wel maatregelen genomen tegen rijksweggeluiden. De maatregelen variëren van de aanleg van stiller asfalt tot het plaatsen van een geluidscherm of het uitvoeren van een gevelisolatieonderzoek. Een combinatie hiervan is ook mogelijk. “De beoogde geluidmaatregelen zijn de uitkomst van gedetailleerde geluidberekeningen, die Rijkswaterstaat uitvoert met wettelijk voorgeschreven rekenmethoden. De geluidmaatregelen gelden voor een specifiek aantal woningen langs de volgende rijkswegen: A4, A12, A13, A14, A15, A16, A20, A29, A38, A44/N44, N3, N11, N14, N57 en N915. In de geluidmaatregelenkaart op www.rijkswaterstaat.nl/mjpg is precies te zien om welke woningen het gaat. De gearceerde wegvakken hieronder geven aan welke delen van deze rijkswegen het betreft,” meldt Rijkswaterstaat.

Welke woningen komen in aanmerking?
Rijkswaterstaat heeft berekend bij welke woningen het gemiddelde geluidniveau per jaar aan de buitenzijde boven de saneringsdrempel van 65 decibel* ligt. Voor al deze woningen bekijkt Rijkswaterstaat hoe het geluid verminderd kan worden. Met name in de gemeenten Rotterdam (784 woningen), Wassenaar (182), Delft (172), Teylingen (110) en Dordrecht (109) komen in deze eerste fase woningen in aanmerking voor geluidmaatregelen. De bewoners van deze woningen zijn al eerder  per brief op de hoogte gebracht.

Vervolgprocedure
Het ontwerp-geluidsaneringsplan voor de betrokken woningen wordt in juni van dit jaar officieel gepubliceerd. Het is vanaf dan te vinden op de website van Bureau Sanering Verkeerslawaai (www.bsv.nu/mjpg-rijkswegen).  Na de publicatie van het ontwerp-geluidsaneringsplan heeft iedereen zes weken de tijd om in een ‘zienswijze’ aan te geven wat er naar zijn of haar idee aangepast moet worden aan het plan.

Tweede fase
De geluidmaatregelen in Zuid-Holland zijn opgedeeld in twee fases. De circa 1.450 woningen met de hoogste geluidbelasting en de woningen die alleen voor gevelisolatieonderzoek in aanmerking komen, vallen onder de eerste fase. De maatregelen voor de circa 450 woningen van de tweede fase worden eind 2020 bekendgemaakt.

 Geluidmaatregelenkaart
In de geluidmaatregelenkaart op www.rijkswaterstaat.nl/mjpg staan alle woningen langs rijkswegen afgebeeld waarvoor het MJPG een geluidberekening heeft uitgevoerd. Vragenstellers kunnen terecht bij de gratis informatielijn 0800-8002.

Meerjarenprogramma Geluidsanering
Het meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) komt voort uit de Wet milieubeheer. Hierin is geregeld dat alle woningen waar het geluid van rijkswegen boven de saneringsdrempel van 65 decibel* ligt, onder bepaalde voorwaarden, gesaneerd worden. Saneren wil hier zeggen: zorgen dat het geluid bij of in de woningen wordt verminderd. Bij alle woningen waar het geluidniveau boven de saneringsdrempel ligt, bekijkt Rijkswaterstaat  hoe het geluid verminderd kan worden. De Tweede Kamer heeft Rijkswaterstaat en ProRail (voor woningen langs het spoor) een bedrag van 900 miljoen euro ter beschikking gesteld om het MJPG uit te voeren. Bij Rijkswaterstaat gaat het om twintig regionale plannen. Bij het maken van die plannen wordt het effect van een geluidmaatregel altijd zorgvuldig afgewogen tegen de kosten. Mogelijke geluidmaatregelen zijn stiller asfalt, geluidschermen of -wallen en isolatie van een woning.

* Voor de meeste woningen ligt de saneringsdrempel op 65 decibel. Hierop is een aantal uitzonderingen met lagere saneringsdrempels. Op www.rijkswaterstaat.nl/mjpg staat uitgelegd wat deze uitzonderingen zijn.