ALBLASSERDAM – Bij het vuurwerkmeldpunt van SGP Alblasserdam zijn tot oudejaarsochtend 2019 drieëntwintig meldingen binnengekomen. Het meldpunt is vorige week ingesteld om ‘input uit eerste hand te ontvangen’, aldus de SGP op haar website. Recent heeft de gemeente Alblasserdam een beleidsnotitie opgesteld over het omgaan met vuurwerk rond de jaarwisseling. “Als SGP-fractie vragen wij al langere tijd om het terugdringen van vuurwerkoverlast door onder andere het  instellen van vuurwerkvrije zones. Deze worden nu ingevoerd, zij het op de Alblasserdamse manier die is samen te vatten als: positieve campagne, aansturen op bewustwording, aanspreken op eigen verantwoordelijkheid en welwillendheid van inwoners, rekening houden met elkaar, met kinderen, ouderen en dieren,” aldus de SGP.

De partij vervolgt: “Zoals in de gemeenteraad is afgesproken zullen het verloop van de jaarwisseling en de resultaten van de maatregelen worden geëvalueerd. Graag zouden wij richting de evaluatie een zo goed mogelijk beeld hebben van de ervaringen van onze inwoners. Om deze input uit eerste hand te ontvangen hebben wij een Meldpunt Vuurwerkoverlast ingesteld. Hier kunt u melding maken van overlastgevende situaties in uw omgeving. Deze meldingen kunnen we laten meewegen in de evaluatie. Wellicht vloeien daaruit maatregelen voort richting de jaarwisseling 2020/21. Ervaart u overlast van vuurwerk in uw omgeving, met uw kinderen, tijdens het uitlaten van uw huisdier, of vernielingen door vuurwerk, meld dit dan via: https://alblasserdam.sgp.nl/meldpuntvuurwerkoverlast

Foto: archief / Kees Jan van Vassem.