ALBLASSERDAM – Het college van burgemeester en wethouder ziet af van verdere planontwikkeling van nieuwbouw naast Dok11 aan de Parallelweg in Alblasserdam. Het plan was om bij Dok12 (werknaam) een gebouw te ontwikkelen met daarin zorgfunctie en twaalf koopappartementen. Doorrekeningen laten echter zien dat er met de huidige plannen een tekort gaat ontstaan van 85.000 euro per jaar en dat het plan financieel dus niet haalbaar is.

Wethouder Zandvliet legt uit: “Ik kan me voorstellen dat het voor betrokken en een enorme teleurstelling is. Zeker na de jarenlange voorbereiding waar door alle betrokkenen hard aan het project is gewerkt. Natuurlijk was het, toen we zes jaar geleden met de eerste planvorming startten niet ons doel om te stoppen. Wij beseffen, dat wij een jaar geleden, waarin de ontwikkelingen in zowel de bouw als het
sociaal domein nog een beduidend minder negatief beeld gaven, wellicht tot een andere afweging waren gekomen. Maar we moeten realistisch zijn. Zeker als uit voortschrijdend inzicht blijkt dat het financieel niet haalbaar is en het project te veel financiële risico’s met zich meebrengt.”

Zandvliet besluit: “Daarom heeft het college uiteindelijk, hoe lastig dit ook was, dit besluit genomen. Daarnaast hebben we te maken met de stijgende kosten binnen het sociaal domein, waardoor wij komende jaren extra moeten bezuinigen. Dit betekent niet dat het realiseren van één toegang voor inwoners van 0 tot 100 jaar en ouder met een hulpvraag voorbij is. We blijven inzetten op dit concept samen met betrokkenen Alleen moeten we met elkaar andere alternatieven gaan onderzoeken, daar starten we meteen in 2020 mee.”