ALBLASSERDAM – Het bedrijf Peute Recycling is voornemens te verhuizen van Dordrecht naar Alblasserdam. Maandag 9 december 2019 zijn de ruim 150 medewerkers van het bedrijf geïnformeerd over deze ontwikkeling.”De verhuizing is tot stand gekomen in goed overleg tussen Peute, de gemeenten Dordrecht en Alblasserdam, de regionale ontwikkelingsmaatschappij ROM-D en Havenbedrijf Rotterdam,” zo laten de gemeenten Alblasserdam en Dordrecht in een persbericht weten.

Wethouder Burggraaf van Dordrecht vertelt: ”Peute zit nu op een plek waar zij niet kunnen groeien. Door de samenwerking met Alblasserdam is die plek wel gevonden en kunnen de banen dichtbij en dus behouden blijven voor onze stad en regio.” Op de plek in Dordrecht kan nu ruimte gemaakt worden voor meer water gerelateerde bedrijvigheid. ”Hier is veel vraag naar, maar de plekken met kades zijn schaars en moeten we dus optimaal benutten. Dat is essentieel om ons maritieme ecosysteem gezond te houden”, aldus Burggraaf.

Minder vrachtwagens
De verhuizing van Peute zou volgens Dordrecht en Alblasserdam ook bijdragen aan de verduurzamingsdoelstellingen binnen de Drechtsteden. “De dagelijks ruim 300 vrachtwagenbewegingen over de Baanhoekweg naar de N3/A15 zullen verdwijnen en worden vervangen door transport via de binnenvaart. Het Nedstaalterrein in Alblasserdam is voor Peute gunstig gelegen nabij de binnenvaartterminal. Dit zal veel vrachtverkeer op de Staart in Dordrecht schelen,” zo stellen de beide gemeenten in een persbericht.

Mooi resultaat
Wethouder Verheij van Alblasserdam: ‘”Dit mooie resultaat is tot stand gekomen door een voortvarende aanpak en gezamenlijke inspanning. Het is een treffend voorbeeld van wat we met elkaar door clustering in de regio kunnen bereiken, waarbij we de groei van de werkgelegenheid, bereikbaarheid en juist ook duurzaamheid goed in het vizier hebben en met elkaar verbinden.”

Brand
Het bedrijf Peute kwam eerder dit jaar uitgebreid in het nieuws vanwege een zeer grote en complexe brand op het terrein in Dordrecht. In de verre omgeving dwarrelden roetdeeltjes neer. De brandweer had dagen nodig om te (na)blussen.

Actiecomité
De verhuizing van Peute naar Alblasserdam lijkt overigens niet zonder slag of stoot te gaan plaatsvinden. Vrijwel direct nadat de gemeenten Alblasserdam en Dordrecht het nieuws bekend maakten, kwam er al kritiek vanaf het industrieterrein in Alblasserdam. Het besluit zou zonder overleg met de omgeving al genomen zijn. Volgens één van de ondernemers wordt met de komst van Peute de lucht en grond van het Nedstaalterrein nog verder vervuild. Er wordt overwogen om een actiecomité op te richten tegen de komst van Peute.

Nedstaal
Staalbedrijf Nedstaal in Alblasserdam werd in 2017 failliet verklaard.