ALBLASSERDAM – Verkeer mag vanaf heden weer van twee kanten het Scheldeplein in Alblasserdam oprijden. Sinds de renovatie van het plein in juni 2018 mochten automobilisten alleen nog maar vanaf de kant van de Rijnstraat het plein op en via de Maasstraat er weer af. Arjan van Es, eigenaar van de Coop-supermarkt pleitte nog voor de renovatie, namens de winkeliers van het Scheldeplein, voor tweerichtingsverkeer. In de commissievergadering van 11 oktober 2016 zei Van Es zich zorgen te maken om de bereikbaarheid van de winkels.

Zorgen
Van Es: “Wij als winkeliers hebben onze zorgen over de bereikbaarheid van onze winkels. In onze ogen zouden twee aspecten in het plan moeten veranderen. Dat zijn: geen éénrichtingsverkeer en de parkeerplaatsen aan de kant van de winkels voorzien van een blauwe zone. We willen voorkomen dat de put wordt gedempt nadat het kalf is verdronken. Met alle gevolgen en financiële schade van dien. Daarom wil ik nogmaals mijn zorgen uiten.”

Boodschappen elders doen
Van Es vervolgde: “Zoals u weet ligt het Scheldeplein in het midden van de wijk Kinderdijk. Onze bezoekers komen van alle kanten naar ons winkelcentrum. Dat willen we graag zo houden. Bewoners die uit de Rivierenbuurt komen, moeten straks, als er eenrichtingsverkeer is, gaan omrijden om op het Scheldeplein te parkeren. Als ze dat überhaupt al gaan doen, zijn we bang dat ze de laad –en losstraat achter de winkels daarvoor gaan gebruiken en dat is niet wenselijk. Wij als winkeliers zijn bang dat mensen dit omrijden als lastig gaan ervaren en vervolgens hun boodschappen elders gaan doen. Dat is net wat we niet willen bereiken met het nieuwe Scheldeplein.”

Compromis
Wethouder Verheij legde tijdens de vergadering uit waarom er toch voor eenrichtingsverkeer wordt gekozen. Verheij: “Het eenrichtingsverkeer is een compromis geweest tussen alle belanghebbenden, waarbij we hebben gekeken naar de verblijfsfunctie versus de verkeersfunctie. Wil je nou maximaal het verkeer faciliteren, waardoor je je auto bijna bij meneer Van Es binnen kan zetten of wil je toch een verblijfsfunctie vergroten, waarmee je de levendigheid op het plein en de huiskamer meer recht doet? Die discussie hebben we op het scherpst van de snede gevoerd.”

Huiskamerfunctie
Tot slot zei Verheij: “Gelet op de ‘traffic’ die nu door het Scheldeplein gaat, is de vaste overtuiging dat tachtig procent van het verkeer vanaf de Rijnstraat het Scheldeplein opdraait. We moeten er natuurlijk wel voor zorgen dat het niet tot ongelukken gaat leiden. Hebben we het volstrekt bij het verkeerde eind, dan draaien we de maatregel natuurlijk terug. Maar onze vaste overtuiging is, met akkoord van bakker Prins was, dat het moet kunnen, om daarmee de huiskamerfunctie maximaal te faciliteren.”

Alsnog aangepast
Beloofd werd dat de situatie na een jaar geëvalueerd zou gaan worden. Dat is inmiddels gebeurd. Besloten werd om toch weer over te gaan naar tweerichtingsverkeer. Onder andere omdat er minder klanten naar het plein kwamen. Wethouder Peter Verheij laat weten: “We hebben recent de nieuwe inrichting (ruim een jaar na oplevering) geëvalueerd en daaruit met de betrokkenen de conclusie getrokken dat we terug gaan naar twee richtingen verkeer op het Scheldeplein.”