ALBLASSERDAM – Een onverwachte wending in de commissievergadering over de ontwikkeling van het havengebied aan het Zuiderstek in Alblasserdam. Er zijn plannen om in dat gebied tussen de 90 en 120 woningen, waaronder circa 40 sociale huurwoningen, te bouwen. De raadscommissieleden van Alblasserdam spraken hierover met elkaar en met wethouder Arjan Kraijo. In de stukken stond echter ook een passage over de grond van het oude Wipmolenterrein en de mogelijke huisvesting van de kerk van de Gereformeerde Gemeente in Nederland uit de Kerkstraat. De koppeling tussen de Wipmolenlocatie en het havengebied viel bij een aantal commissieleden niet goed. “Ik voel me gewoon besodemieterd,” zei VVD’er Herman Verweij.

Wipmolenterrein
De planning is om bij het havengebied in Alblasserdam onder meer woningen, een brug en een transferium te maken. In de stukken aan de gemeenteraad stond ook een passage over een uitruil van grond met woningcorporatie Woonkracht10. Er was te lezen dat er veertig sociale huurwoningen bij het havengebied moesten komen ‘ter compensatie van de bouwlocatie van woonkracht10 elders in Alblasserdam die hiermee een andere invulling kan krijgen’. Pas tijdens de commissievergadering bleek dit te gaan over het braakliggende terrein van de Wipmolen aan de Zeevaartschoollaan nabij Bos Rijkee.

Zoektocht naar locatie voor nieuwe kerk
Er zijn nog steeds plannen voor een nieuwe, grotere kerk voor de Gereformeerde Gemeente in Nederland uit de Kerkstraat in Alblasserdam. De kerk zit al jaren overvol en is daarom op zoek naar een geschikte nieuwe locatie in het Damdorp. Dominee Van der Tang van de Ger. Gem. in Ned. vertelt: “Voor ons is er nog steeds een noodzaak om naar een andere locatie om te zien. Die noodzaak is er al langer en is in de afgelopen tijd alleen maar groter geworden. We zijn daarom actief aan het rondkijken. De locatie ‘Wipmolen’ is één van de mogelijke locaties die we overwegen.” De kerk kijkt ook nog naar andere locatie. Welke dat precies zijn, kan Van der Tang niet zeggen.

Een schuif
In de stukken aan de gemeenteraad over de ontwikkeling van het havengebied, is er rekening gehouden met de huisvesting van de kerk op de locatie van de oude Wipmolen. Daarmee zou het oorspronkelijke plan om daar woningen te bouwen, niet doorgaan. Het plan van Woonkracht10 is om die geplande huizen te bouwen in het havengebied. Wethouder Kraijo: “Het is een schuif die we zien. Woonkracht10 wil niet op het Wipmolenterrein ontwikkelen, omdat het een hele lastige locatie is voor woningbouw. Zeker gezien de verkeersdrukte in het centrum. Dat kun je oplossen door te zeggen: We strepen het wipmolenterrein weg als woningbouwlocatie en we gaan op Haven Zuid met Woonkracht10 verder. Voor de kerk is de zoektocht naar een nieuwe plek nog steeds gaande en nog steeds wordt het Wipmolenterrein als één van de opties genoemd.”

Stevig afstand
Herman Verweij van de VVD zei: “Dit verrast mij. Ik snap dat u in coalitieverband hierover gesproken heeft, maar dat is nog niet raadsbreed gebeurd. De grond bij de Wipmolen is verstrekt aan Woonkracht10 omdat daar een woonzorgcomplex zou komen. Die is er nooit gekomen. Nu begrijp ik dat er niets ontwikkeld wordt en dat er geschoven wordt naar een nieuwbouwlocatie in het centrum. Dit is een onaangename verrassing als bijvangst in deze discussie over het havengebied. Als je kennelijk niet je oor te luisteren gaat leggen bij Woonkracht10 en niet tussen de regels van een coalitieakkoord heen leest, dan heb je het gemist en gaan we schuiven met locaties en gaan we een A-locatie aan de Haven toebedelen aan Woonkracht10. Niet vanuit een visie, maar vanuit onderlinge uitruil. Laat ik daar stevig afstand van nemen. Dat is niet de manier waarop we geïnformeerd willen worden en waarop we met elkaar om willen gaan.”

Verkennend gesprek
Wethouder Kraijo vertelde dat het zeker niet de bedoeling was om onduidelijkheid te creëren. “Het zijn al oudere plannen die even stilgelegen hebben. Er is tot nu toe niet meer dan een verkennend gesprek geweest met Woonkracht10.”

Aap uit de mouw
VVD’er Verweij antwoordde: “Het gaat in deze stukken over inpassing van sociale huur, omdat ontwikkeling van Woonkracht10 ‘elders’ (dat is de letterlijke tekst) niet mogelijk is. Uiteindelijk komt nu de aap uit de mouw. Het gaat zover dat we Woonkracht10 positie gunnen in het havengebied. Dan kunt u wel zeggen dat er nog geen overeenkomst is, maar feitelijk is het wel zodanig concreet dat we Woonkracht10 nu in deze plannen die positie met sociale huur willen geven. En dan krijgen we het gevoel dat er links en rechts wat dingen aan elkaar zijn geknoopt, die buiten de context van deze raad en openbaarheid zijn beslag hebben gekregen. Ik zal er duidelijk over zijn: dat vind ik ronduit kwalijk. Dan druk ik me politiek correct uit.”

Informatieplicht
Jaco Brand van de SGP vroeg zich af of de VVD dan helemaal geen sociale huurwoningen in het havengebied wil hebben. Daarop antwoordde Verweij: “We sluiten dat niet uit, maar ik begrijp uit het voorstel dat woningbouw op het Wipmolenterrein niet meer wenselijk en toegankelijk is voor Woonkracht10. Dat vind ik een onaangename verrassing. Ik vind dat er geen recht is gedaan aan de informatieplicht vanuit het college.

Wat als we instemmen?
Arco Strop van het CDA vroeg zich af: “Er is een raadsvoorstel waarin een koppeling met de Wipmolenlocatie wordt gemaakt. Als wij daarmee instemmen, nemen we daarmee dan ook een besluit over de wipmolenlocatie?” Dat bleek wel het geval te zijn, omdat in de tekst opgenomen stond dat ongeacht het absolute aantal woningen bij Haven Zuid, er veertig sociale huurwoningen gebouwd moeten worden ter compensatie van een bouwlocatie elders in het dorp. En met elders wordt, zo bleek tijdens de vergadering, de Wipmolenlocatie bedoeld.

Beneden alle peil
Herman Verweij vond dit onacceptabel: “Als we met het instemmen van dit voorstel over het havengebied impliciet op deze manier toestemming moeten geven voor een andere invulling van de Wipmolenlocatie, dan is wat mij betreft dit gesprek afgelopen. Want wij zullen op deze manier onder geen enkel beding instemmen. Als je iets moois, zoals de ontwikkeling van het havengebied, op deze manier wil verstieren door er via een bypassontwikkeling een andere locatie aan wil koppelen, is dat wat mij betreft beneden alle peil en dood en doodzonde.”

Duidelijkheid
Ook Haci Erdogan van de PvdA, die eerder op de avond een pleidooi hield voor meer sociale huurwoningen in Alblasserdam, vond het voorstel niet goed. “Ik denk niet dat dit zo in een voorstel moet staan. Wees duidelijk, zodat we weten waar dit over gaat. ‘Elders in het dorp’ kan ook de kantine van de korfbal zijn. Hier moet veel meer duidelijkheid komen.”

CDA’er Arco Strop was het met Herman Verweij van de VVD eens en zei: “Als wij impliciet een besluit nemen over de Wipmolenlocatie, dan deel ik de mening van de heer Verweij dat we dat niet op deze manier moeten doen. Het hoeft geen slecht idee zijn, maar ik wil niet impliciet zo’n besluit nemen.”

Loskoppelen
Jaco Brand van de SGP concludeerde: “Alle positieve energie die we in de voorbereiding hebben gestopt is volledig weggeblazen van het moment dat er een hele duidelijke koppeling is ontstaan tussen sociale woningbouw en wipmolenlocatie. Volgens mij zijn we allemaal verrast. Het liefst zie ik dat de twee projecten losgekoppeld worden.”

Besodemieterd
Herman Verweij zei tot slot: “We zijn meer dan enthousiast over de plannen voor het havengebied. Daar doen we niets aan af. Die positiviteit zet ik graag voort in de raad, maar de wijze waarop dit gaat… ik voel me gewoon besodemieterd met deze wijze van voorstellen en ik zou het goed vinden als we met elkaar een meer dan stevig gesprek gaan voeren over hoe het zover heeft kunnen komen dat deze koppeling verstopt staat in dit voorstel. En dan zou ik ook graag een reflectie van de wethouder hierop willen hebben.”

Spijt
Wethouder Arjan Kraijo betuigde spijt en zei: “Het spijt me dat hier onduidelijkheid over is. Ik ben het met u eens dat het op deze manier een zoekplaatje is en dat doet geen recht aan de ontwikkelingen bij het havengebied. Ik ga het voorstel aanpassen en zal in een toelichting helderheid geven. Ook zal er gereflecteerd worden op hoe dit is gegaan. Dit verdient geen schoonheidsprijs en dat is een eufemisme.”

Het onderwerp wordt vanavond opnieuw besproken tijdens de raadsvergadering in Landvast in Alblasserdam.

Foto: Gemeente Alblasserdam.