ALBLASSERDAM – In de nacht van woensdag 15 op donderdag 16 mei 2019 zijn ook de laatste drie woonwagens van het woonwagenkamp op de Staalindustrieweg in Alblasserdam verhuisd naar de nieuwe locatie achter sportpark Souburgh. Even na 02.30 uur doofden de lichten op het sportpark en zat de verhuizing van de negen woonwagens erop. Donderdagochtend zijn de wagens met grote kranen op hun definitieve standplaats gehesen. Op de locatie zijn nog twee lege plekken. Met de twee nieuwbouwwagens die nog volgen is het woonwagencentrum Vlietbaan gerealiseerd en in gebruik genomen.

De verhuizing van de wagens  van de oude naar de nieuwe locatie heeft vele jaren geduurd en er gingen uiteindelijk miljoenen euro’s mee gemoeid. Sinds 1999 ligt de verantwoordelijkheid voor de huisvesting van woonwagenbewoners bij de gemeente Alblasserdam. De gemeenteraad had al eerder besloten dat de woonwagens aan de Staalindustrieweg vóór 1 januari 2019 weg moeten zijn. Uit onderzoek was namelijk gebleken dat de locatie niet geschikt was om te wonen, vanwege de belasting door industrie en het verkeer. Onder meer de luchtkwaliteit was in het gebied van minder goede kwaliteit.

Woonwagenwoningen en standplaatsen
Voor een deel van de gezinnen werd een woning gebouwd aan de Poldersemolenweg bij het sportpark. Voor elf andere gezinnen werden even verderop standplaatsen met bergingen aangelegd. Deze standplaatsen werden in maart van dit jaar opgeleverd. Na enige vertraging door enigheid tussen de twee bedrijven die de wagens zouden gaan vervoeren, werd deze week alsnog gestart met de verhuizing. Maandagavond werden de eerste drie wagens verplaatst. Dinsdag de volgende drie en woensdag de laatste drie. Voor het vervoer waren er diverse aanpassingen nodig. Zo moesten verkeerslichten worden weggehaald, rijplaten worden neergelegd en wegen deels worden afgesloten.

Bedrijfsterrein
De locatie aan de Staalindustrieweg, ter grootte van zo’n 10.000 vierkante meter, wordt volledig ingericht als bedrijfsterrein. Een aantal woonwagenbewoners had daar al een eigen bedrijf en zal daar ook actief blijven. De wens van de gemeente Alblasserdam is dat de kavels voor een marktconforme prijs worden gekocht; zo’n 240 euro per vierkante meter voor een bouwrijpe kavel.

Marktconform aankopen
In een voorstel aan de gemeenteraad meldt wethouder Dorien Zandvliet: “Aan de hand van de huidige inkomensgegevens is per bedrijf besproken of het mogelijk is de kavel marktconform aan te kopen. Bij vier van de zes bedrijven is er onvoldoende  eigen vermogen voor de aanschaf van de grond en daarom is er gekeken naar andere mogelijkheden om de bedrijfsactiviteiten voort te zetten.”

Zandvliet vervolgt: “De bedrijfsmatige activiteiten zijn de inkomstenbron voor de bewoners. Zonder deze inkomsten kunnen zij niet voorzien in hun levensonderhoud en kunnen zij ook de nieuwe standplaats niet betalen. Als de inkomstenbron vervalt, zullen zij genoodzaakt zijn een uitkering aan te vragen of een baan te zoeken.”

Erfpachtconstructie
Als oplossing is een tijdelijk erfpachtconstructie bedacht. De vier ondernemers betalen in de komende vier jaar erfpacht aan de gemeente en zullen daarna de gronden alsnog kopen. Ook wil de gemeente dat de loodsen die nu gedoogd worden, maar waar geen vergunning voor is, van het terrein hebben. Omdat de ondernemers aangeven dat zij de loodsen nog nodig hebben, is het de bedoeling dat dit over vier jaar alsnog goed geregeld wordt. De betreffende loodsen voldoen nu niet aan de vereisten van het bouwbesluit en welstand.

Legaliseren
Wethouder Zandvliet meldt in het document aan de gemeenteraad: “De loodsen zouden kunnen worden gelegaliseerd door het aanvragen van een vergunning. Er moet dan gekozen worden om geen constructieve toets uit te voeren. Mits goed gemotiveerd, kan van het welstandsadvies worden afgeweken. Als de vergunning dan wordt verleend, kunnen de loodsen blijven staan. Het gemeentelijk uitgangspunt is om te komen tot een genormaliseerde situatie. Dit pleit ervoor om de loodsen niet te legaliseren, maar gedurende de tijdelijke overeenkomst te gedogen. Na afloop van de erfpachtovereenkomst moeten de bedrijfseigenaren dan de loodsen vervangen door een binnen de regels van het bestemmingsplan en het bouwbesluit passend bedrijfspand.”

Met de erfpachtconstructie hebben de bedrijven de mogelijkheid om hun bedrijfsvoering op orde te brengen en uiteindelijk te voldoen aan een door de gemeente gewenste eindsituatie.

Bedankt
Nu de verhuizing achter de rug is, worden de verkeerslichten weer teruggeplaatst en kunnen de woonwagenbewoners op hun nieuwe locatie de puntjes op de i zetten. Burgemeester Jaap Paans bedankt via Twitter iedereen voor de hulp bij de verhuizing. “Kranige helpers en allen betrokken bij verplaatsing bedankt voor alle inspanningen,” zo schrijft hij.

Foto’s: Edwin Tamboer, Peter Verheij en Peter Stam.