ALBLASSERDAM – Als alles goed gaat ligt er over twee jaar in de rivier de Noord, ter hoogte van het Mercon Kloosterrein langs de West-Kinderdijk in Alblasserdam een wiegje met daarin een baby en een kat. Deze week zijn de eerste contouren van het project onthuld door burgemeester Jaap Paans van Alblasserdam. Het bestuur van de stichting Wiegje Beatrijs Kinderdijk hoopt dat wiegje in het water minstens zo beroemd gaat worden als Manneken Pis in Brussel en De kleine zeemeermin in Kopenhagen.

Wiegje van Beatrijs
Op 19 november 1421 vond in de graafschappen Zeeland en Holland de Sint-Elisabethsvloed plaats. Een watersnoodramp die bepalend is geweest voor de vorming van de regio zoals die nu is. Onlosmakelijk met de ramp en het dorp Kinderdijk is verbonden het verhaal over het kind in een wieg dat tijdens de Sint-Elisabethsvloed bij de dijk bij Kinderdijk zou zijn aangespoeld. In die wieg lag het kindje Beatrijs. Op het wiegje bevond zich een kat, die door heen en weer te springen de wieg in evenwicht hield. Langs de Oost-Kinderdijk in Alblasserdam zijn nog steeds tekenen die verwijzen naar de oude sage, in de vorm van een schildering op de daklijst. Wellicht verwijst ook de naam ‘Kattenwiel’ in diezelfde omgeving naar de sage.

Herkenbaar beeld
“Het Wiegje van Beatrijs” moet een herkenbaar beeld gaan worden dat memoreert aan de Sint-Elisabethvloed en de vorming van het Drechtgebied. De Alblasserdamse kunstenaar, Roel Teeuwen, vraagt al enige jaren aandacht voor een object van beeldende kunst, dat enerzijds het historisch erfgoed van Alblasserdam in zich draagt en anderzijds als een toeristische trekpleister kan fungeren.

Sieraad voor de streek
De onthulling van de eerste contouren van het kunstwerk gebeurde in de werkplaats van kunstenaar Roel Teeuwen in de Polderstraat in Alblasserdam. Teeuwen heeft met allerlei natuurlijk materiaal een begin gemaakt. Elias Gijsen, voorzitter van de Stichting Wiegje Beatrijs Kinderdijk vertelde voorafgaand aan de onthulling: “Dit kan een sieraad voor de streek worden.”

Embryo
Kunstenaar Roel Teeuwen heette de aanwezigen welkom in de ‘kraamkamer’. De Damdorper vertelde: “Mensen denken vaak dat beelden tot stand komen in de slaap. Nou, vergeet het! Beelden komen tot stand in de werkplaats. En noem dat desnoods een atelier. Daar bent u nu. Wat u zo gaat zien, is nog niet klaar voor een kraamkamer. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat het een embryo is. En ik moet u eerlijk zeggen: het is onvoorstelbaar om een embryo te zien groeien. Je begrijpt er geen zak van, maar het is prachtig.”

Nieuwe fase
Burgemeester Jaap Paans, die tevens voorzitter van het Comité van Aanbeveling van het project is, vertelde: “Het is mooi dat we in deze fase met elkaar getuige mogen zijn van die embryonale fase. Het is een mooi moment dat een nieuwe fase inleidt. Een fase die op papier is ontstaan en in het hoofd is ontsproten bij de leden van het stichtingsbestuur.”

Dramatiek
Met het weghalen van een schroef, vielen stukken stof naar beneden en was het kunstwerk in aanbouw te zien. Kunstenaar Roel Teeuwen sprak vervolgens tot de aanwezigen: “Het beeld moet iets gaan vertellen over de dramatiek. En hier in de werkplaats ligt dramatiek voor het oprapen. Er liggen zoveel dingen die je kunt pakken. Op een dag had ik hout in mijn handen en toen dacht ik: Moet je kijken! Dat lijkt wel een golf. Wat een beweging en wat een dramatiek zit hierin! Ook het dekentje heb ik al gevonden. Tijdens een zondagse wandeling zag ik bij de sloot alg liggen. Ik heb het maandag opgeraapt en meegenomen. Dit alg kan als dekentje dienen. Zo hoop ik het wiegje met natuurlijk materiaal op te bouwen. Hoe het wordt, weet ik niet. Het wordt mooi. Het wordt goed. Het wordt spannend. Daar zorg ik voor.”

In 2021 drijft ‘ie
Kunstenaar Teeuwen vervolgde: “Wat we nu maken is het model. Als het straks klaar is, gaan we daar afdrukken van maken en in die mallen gaan we waarschijnlijk aluminium gieten of iets met kunststof. Maar voorlopig is mijn taak eerst dat de vorm zo wordt gemaakt, dat we straks, als we ernaar kijken, we iets mee kunnen voelen van het kind dat aan komt drijven bij de dijk. En van de mensen die bijna huilen van angst. En dan die kat die ervoor zorgde dat het wiegje in balans bleef door heen en weer te springen. Ook dat gaan we maken. Het wiegje gaat echt drijven op het water en het is de bedoeling dat die kat straks door de golven heen en weer gaat. Daar hebben we een leuk systeem voor. In 2021, 600 jaar na Sint-Elisabethsvloed  drijft ‘ie.”

De plannen om het project uit te voeren zijn ingebed in de ontwikkelingen bij het Mercon Kloosterrein. Het is de bedoeling dat het kunstwerk een aansprekend monument wordt dat de sage van het Wiegje van Beatrijs levend houdt.

Stichting
De heren Elias Gijsen (voorzitter), Peter Janssen (secretaris), Martin van Horssen (penningmeester) en Adri Maat (sponsoring) hebben de stichting ‘Wiegje van Beatrijs’ in 2017 opgericht. In de periode voorafgaand aan de oprichting, is ook gewerkt aan de vorming van een Comité van Aanbeveling. De burgemeester van Alblasserdam, Jaap Paans was als eerste bereid zich in deze hoedanigheid voor de nieuwe stichting te willen inzetten. Inmiddels maken ook Jaap Smit, Commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Dijkgraaf Waterschap Rivierenland Roelof Bleeker, de burgemeester van Molenwaard Dirk van der Borg, Arno Brok oud-burgemeester van Dordrecht en de huidig burgemeester van Dordrecht Wouter Kolff deel uit van het comité.

Tekst en foto’s: Peter Stam.

 

Adri Maat, één van de initiatiefnemers.

Stichtingvoorzitter Elias Gijsen aan het woord.

Burgemeester Jaap Paans onthult de contouren van het kunstwerk.

Kunstenaar Roel Teeuwen bij zijn ‘embryo’.

De burgemeester Jaap Paans van Alblasserdam en Dirk van der Borg van Molenlanden.