ALBLASSERDAM – De Souburghse Molen, die dit jaar wordt gerestaureerd, wordt alle dagen toegankelijk. Dat meldt wethouder Arjan Kraijo dinsdagavond tijdens de commissievergadering. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de eigenaar van de grond twaalf keer per jaar toegang zou gaan verschaffen tot de molen. “Deze toegankelijkheid wordt verbeterd met de aanleg van een landweggetje, naast de huidige toegangsweg. De weg willen we via een subsidie bekostigen,” aldus Kraijo. Op korte termijn komt er via een brief aan de gemeenteraad meer informatie beschikbaar over het plan.

De Alblasserdamse molen Souburgh krijgt een eigen toegangsweg zodat de molen na restauratie op ieder moment kan worden bezocht door bewoners van Alblasserdam en omgeving, schoolklassen en toeristen. De gemeente koopt de benodigde grond van de particuliere eigenaar. De bedoeling is om nog deze maand te starten met de aanleg. De weg gaat in eerste instantie dienst doen als bouwweg voor het aanvoeren van materiaal dat nodig is bij de restauratie. Als de weg er ligt, kan de restauratie van de molen beginnen.

Molen Souburgh is eigendom van de Stichting tot Instandhouding van Molens in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden (SIMAV). In 2017 is besloten om de molen weer draaivaardig te maken. De gemeenteraad van Alblasserdam heeft op 14 november 2017 met overgrote meerderheid 750.000 euro ter beschikking gesteld voor de restauratie. Via een motie vroeg de gemeenteraad het college van B&W om de toegankelijkheid van Molen Souburgh te verbeteren. De molen zou voor bezoekers alleen bereikbaar zijn via privéterrein. Contractueel was het openstellen van de molen voor publiek beperkt tot maximaal 12 dagen per jaar.

Molen straks volop te bezoeken
Tijdens het voorbereiden van de restauratie ontstond het idee om een aparte toegangsweg aan te leggen zodat de molen volop bezocht kan worden. Dit idee is door de Molenstichting SIMAV in nauw overleg met de eigenaar van het privéterrein verder uitgewerkt. Om deze kans te kunnen grijpen, is de start van de restauratie van de molen enkele maanden uitgesteld. De weg sluit aan op de openbare weg Kortland en wordt voorzien van halfverharding.

Subsidie uit regionaal fonds
De kosten voor aankoop van de grond en aanleg van de weg zijn geraamd op ruim 40.000 euro. Om deze kosten te dekken, hebben de gemeente en de Molenstichting SIMAV subsidie aangevraagd bij het regionaal fonds Stimulering recreatie, toerisme en cultureel erfgoed Werelderfgoed Kinderdijk. De Molenstichting SIMAV draagt bij door de aanleg van de weg te begeleiden van voorbereiding tot oplevering.

Wind- en waterdicht
De Souburghse molen werd in 1860 neergezet om het water binnen de polder op peil te houden en was tot 1959 in bedrijf. Een gemaal heeft de functie van de molen overgenomen. In de jaren die volgden, raakte de molen ernstig in verval. Vooruitlopend op de restauratie investeerde de gemeente in 2013 al € 40,000,- om de wiekloze molen wind- en waterdicht te maken om te voorkomen dat de technische staat van de molen nog verder achteruit zou gaan. Tegelijk is toen ook de kap van de molen gerestaureerd.

Gesteggel
In de afgelopen jaren is er al veel over de restauratie van de molen gesproken en geschreven. Járen geleden maakte de gemeente Alblasserdam de deal met de provincie dat de wijk Waterhoven / Lange Steeg bij de Oude Torenbrug gebouwd mocht worden, als de gemeente de molen zou restaureren. De afspraak werd gemaakt, maar de molen werd niet gerestaureerd. Later werd Hof Souburgh / De Kleine Nes, waar de molen op staat, door Alblasserdammer Anne Broere gekocht. Hij bood aan de restauratie op zich te nemen, als hij in plaats van vier kavels, zes kavels voor woningen uit mocht geven. Daar kwam geen toestemming voor van de provincie. De gemeente kocht de molen van Broere over voor één euro en droeg deze vervolgens over aan de SIMAV.

Nul euro subsidie
De gemeente Alblasserdam en de SIMAV probeerden nog om via de provincie aanspraak te maken op een subsidie van 400.000 euro. Dat lukt niet, omdat de gemeente ooit had afgesproken met de provincie om geen aanspraak te maken op de subsidie. Uit coulance werd later nog 150.000 euro aangeboden door de provincie, maar de termijn waarbinnen de restauratie gestart moest zijn, werd niet gehaald en er werd besloten om een draaivaardig exemplaar te maken en dus kreeg Alblasserdam nul euro subsidie.

Eind 2019 klaar
Na jaren praten, onderhandelen en discussiëren werd afgelopen jaar de knoop doorgehakt: de overblijfselen van de Souburghse Molen aan het Kortland in Alblasserdam worden in 2019 gerestaureerd tot een draaivaardige molen. De molen zal na de restauratie niet kunnen malen. Voor een maalvaardige molen was nóg meer geld nodig. Voor het huidige project is door de gemeenteraad van Alblasserdam 750.000 euro beschikbaar gesteld aan de Stichting tot Instandhouding van Molens in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden (SIMAV) die de bouwval voor één euro kocht. De huidige verwachting is dat de restauratie eind 2019 wordt afgerond.