KINDERDIJK – Molenaar en ‘waterschapper’ Teus Stam uit Alblasserdam heeft zaterdag 9 maart 2019 de Provinciale Statenkandidaten Ruud van Harten en Charlotte Scholtens welkom geheten bij de molens van Kinderdijk. Stam, die lijsttrekker is van de ChristenUnie bij de Waterschapsverkiezingen, informeerde de kandidaat Statenleden van de ChristenUnie over de plannen in het gebied en welke consequenties dit tot gevolg zal hebben. Het is volgens Stam van belang dat provincie en waterschap samenwerken om de waterveiligheid en de veiligheid van inwoners van het gebied te waarborgen.

Stam: “Daarnaast is Kinderdijk een van de mooiste plekken in de provincie dat als cultureel erfgoed beschermd en onderhouden dient te worden.”

Laagste punt
Kinderdijk is het laagste punt in de Alblasserwaard, daar vindt de afvoer van het polderwater al sinds eeuwen plaats. Eerst met de 19 molens, daarna met gemalen. Stam: “In het kader van klimaatverandering, stijging zeespiegel, frequenter voorkomen van hoosbuien en meer perioden van droogte is het nodig het watersysteem van de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden te herinrichten.”

Verkiezingen
De waterschapsverkiezingen worden om de vier jaar gehouden. De verkiezingen worden op dezelfde dag gehouden als de Provinciale Statenverkiezingen. De waterschapsverkiezingen 2019 zijn reguliere Nederlandse verkiezingen die worden gehouden op 20 maart 2019. Bij de waterschapsverkiezingen verkiezingen worden de leden van het algemeen bestuur gekozen, in de categorie van ingezetenen, voor de waterschappen voor de periode 2019-2023. De Provinciale Statenverkiezingen 2019 zijn Nederlandse verkiezingen die op 20 maart 2019 zullen worden gehouden voor de leden van Provinciale Staten in de twaalf provincies. De nieuw verkozen leden van Provinciale Staten en van de kiescolleges voor de Eerste Kamer kiezen op 27 mei 2019 bij de Eerste Kamerverkiezingen een nieuwe Eerste Kamer.Provinciale Statenverkiezingen zijn daarmee behalve provinciaal ook nationaal van belang.

Alblasserdammer en molenaar Teus Stam (tweede van links).