ALBLASSERDAM – De besturen van de Hervormde gemeente Alblasserdam en Gereformeerde Havenkerk  in Alblasserdam hebben in de Ichthuskerk aan het Scheldeplein de fusieakte van deze kerkgenootschappen getekend. De Grote kerk, Havenkerk, Ichthuskerk en Ontmoetingskerk vormen nu samen de Protestantse Gemeente te Alblasserdam (PGA).

De Hervormde gemeente bestaat sinds 1583 in Alblasserdam en de Gereformeerde kerk sinds 1898. Landelijk zijn deze kerken in 2004 gefuseerd tot de Protestantse Kerk in Nederland.

In de afgelopen jaren is er veel overleg geweest in Alblasserdam en dat leidde tot de fusie. In aanwezigheid van vele kerkleden van de Grote kerk, Havenkerk, Ichthuskerk en Ontmoetingskerk werd de notariële akte tot samengaan ondertekend. Vanaf nu is er in Alblasserdam een Protestantse gemeente te Alblasserdam met vier wijken.

Als gevolg van deze fusie kan er intensiever worden samengewerkt op het gebied van bestuurszaken, diaconaat en pastoraat. De PGA wil, meer nog dan voorheen, een kerk voor de buurt zijn.

Meer informatie over de vier kerken en over de Elthetokerk, waarmee ook wordt samengewerkt, is te vinden op de website: www.kerkenpad.nl

Foto: Hans van Walsum.