ALBLASSERDAM – In de Fop Smitstraat en in de omgeving van de Zeelt Libel, Rietvoorn, Salamander, Schrijvertje en Alver in Alblasserdam zijn deze week twee acties gestart om geld in te zamelen voor de aanschaf van een levensreddende AED. Eerder deze maand werd op drie andere plekken in het Damdorp ook al geld ingezameld voor het apparaat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van een elektrische schok. Buurtbewoners delen donderdag 24 januari 2019 flyers uit in hun wijk om de actie tot een succes te maken. Donaties zijn voor beide initiatieven meer dan welkom.

Via het platform BuurtAED.nl van de Hartstichting kunnen buurtbewoners geld ophalen om zo samen een levensreddende AED te kopen. Initiatiefnemer van de actie in de Fop Smitstraat is Nadia van den Hengst. Zij vertelt: “Er hangen wel AED’s in de school Het Kompas en bij het Maasplein maar deze zijn in de avonden, nachten en weekenden niet bereikbaar omdat de panden gesloten zijn. Echter, hartproblemen doen zich niet alleen overdag voor of tijdens kantooruren. Des te meer reden om een AED in onze buurt beschikbaar te hebben voor alle hulpverleners in onze buurt.”

Alle beetje welkom
Nadia vertelt verder: “BuurtAED is een initiatief van de Hartstichting en Philips. Philips heeft een korting gegeven op de AED ter waarde van € 1075,- maar deze korting geven ze alleen indien ik het volledige bedrag weet te financieren binnen 30 dagen. Om dit te kunnen realiseren moet ik nog ruim € 1600,- ophalen. Alle beetjes zijn welkom. De mensen die al gedoneerd hebben, wil ik graag hartelijk bedanken. Geweldig!”

Dat moet veranderen
Adriaan en Alinda Arkeraats zijn in de omgeving van de Zeelt, Libel, Rietvoorn, Salamander, Schrijvertje en Alver gestart met een doneeractie. Adriaan vertelt: “Samen met een aantal buren start ik een actie om geld in te zamelen voor een AED in onze buurt. Hiermee vergroten we de overlevingskans van buurtgenoten die een hartstilstand krijgen. Een AED in de buurt is van levensbelang, want snel handelen bij een hartstilstand kan levens redden. Een AED is een apparaat dat met een schok het hart weer aan het pompen kan brengen bij een hartstilstand. In onze buurt hebben we geen AED die dag en nacht bereikbaar is. Dat moet veranderen, vinden wij.”

Zo belangrijk
Adriaan vervolgt: “Onze BuurtAED komt te hangen aan een buitenmuur in de wijk, wij stellen onze muur ter beschikking (hoek Zeelt-Salamander). Hij wordt aangemeld bij het oproepsysteem voor burgerhulpverleners en is dan dag en nacht bereikbaar. Zodra iemand in onze buurt 112 belt bij een hartstilstand worden dan burgerhulpverleners opgeroepen die de AED op kunnen halen. Daarom is een AED in de buurt zo belangrijk. Het zou zomaar jouw of mijn leven kunnen redden!”

Zes minuten
Elk jaar krijgen zo’n 17.000 mensen in Nederland een hartstilstand buiten het ziekenhuis. In 70% van de gevallen vindt zo’n hartstilstand thuis plaats. De kans op overleven is het grootst als binnen 6 minuten gestart wordt met reanimeren met een AED. Het lukt de ambulance meestal niet om binnen die tijd aanwezig te zijn bij het slachtoffer. Daarom is het belangrijk dat er in elke buurt een AED aanwezig is.

Nog 30.000 AED’s nodig
Om van heel Nederland zo’n ‘6-minutenzone’ te maken zijn 30.000 AED’s nodig die dag en nacht beschikbaar zijn en zijn aangemeld bij oproepsysteem HartslagNu. Op dit moment zijn in Nederland 15.000 AED’s aangemeld bij het oproepsysteem, waarvan er 10.000 dag en nacht beschikbaar zijn. Deze BuurtAED-actie draagt bij aan het realiseren van deze landelijke 6-minutenzone.

Doneren
Doneren voor een AED in de Fop Smitstraat kan via deze link. Doneren voor een AED in de buurt van de Zeelt / Salamander kan via deze link.

Bij een hartstilstand staat het hart meestal niet helemaal stil. Dat lijkt alleen zo. De hartkamers worden heel snel en chaotisch geprikkeld, waardoor ze niet meer samentrekken. Dit heet ventrikelfibrilleren. Een AED is dan nodig om het hart te resetten en weer normaal te laten kloppen. Dit resetten noemen we defibrilleren. Een AED bevat 2 elektroden die je op de borstkas van het slachtoffer moet plakken. Als dat gebeurd is analyseert de AED het hartritme en je krijgt precies te horen wat je moet doen: doorgaan met reanimeren of op de knop drukken om een schok toe te dienen. De AED geeft geen schokopdracht als het hart echt stil staat of als iemand bewusteloos is, maar het hart goed functioneert.