ALBLASSERDAM – Als het aan de SGP in Alblasserdam ligt, wordt er in het Damdorp geen vuurwerk meer afgestoken. Volgens de partij is het te gevaarlijk, te vervuilend en te verkwistend. Deze maand werd bekend dat gemeentes vanaf volgend jaar zelf een vuurwerkverbod in mogen stellen. Een landelijke wetswijziging die dat mogelijk maakt moet voor 2020 gereed zijn. SGP Alblasserdam gaat zich komend jaar beraden op vervolgstappen. Die stappen hangen onder meer af van van landelijke ontwikkelingen rond dit onderwerp en de evaluatie van de jaarwisseling in Alblasserdam.

Voordelen
“Wat zou het mooi zijn als ons dorp geheel vuurwerkvrij zou zijn,” vertelt Corné van Werkhoven van SGP Alblasserdam. De Damdorper vervolgt: “Wat te denken van de vele ongelukken die zonder vuurwerk bespaard zouden worden. Jaarlijks vallen er slachtoffers, ook zelfs met dodelijke afloop. Veel kan worden voorkomen door particulieren geen vuurwerk meer af te laten steken. Daarnaast zijn nog veel meer zaken te noemen: ouderen kunnen ook in december weer gewoon veilig over de straat, hondenbezitters kunnen hun viervoeter weer rustig uitlaten, er breekt geen paniek meer uit onder de dieren in de dierenweides en jonge kinderen durven weer gewoon rustig te gaan slapen. Laten we hierbij niet vergeten dat onze hulpverleners ook weer veilig en met voldoening hun werk kunnen doen tijdens de jaarwisseling.”

Gezondheid
Verder denkt Van Werkhoven dat het vuurwerkvrij maken van Alblasserdam goed is voor de gezondheid in het dorp. Hij legt uit: “Vooral kwetsbare patiënten met luchtwegaandoeningen kunnen veel hinder ervaren van de vele gassen die in de lucht worden geschoten rondom de jaarwisseling. Schone lucht is voor hen essentieel. Een vuurwerkvrije jaarwisseling draagt daaraan bij en voorkomt de smogvorming. Onze gemeente heeft de slogan: ‘Alblasserdam heeft er schoon genoeg van’ bij het actieplan luchtkwaliteit. Daar past heel goed een vuurwerkvrije gemeente bij. Dit bespaart vele giftige stoffen in de lucht. Campagne voeren bij de ingang van ons dorp voor schonere lucht staat in schril contrast met het vele gif dat de lucht in gaat met vuurwerk. Hierin zouden we veel consequenter moeten zijn.”

Meer aandacht voor illegaal vuurwerk
Alleen een vuurwerkverbod in het dorp vindt Van Werkhoven niet voldoende. Volgens hem zou het goed zijn als er landelijk nog meer aandacht besteed zou worden aan de aanpak van illegaal vuurwerk en het vroegtijdig afsteken van vuurwerk. Van Werkhoven: “Een landelijk vuurwerkverbod zou ook uitstekend zijn, maar helaas heeft de Tweede Kamer hierin niet doorgepakt en laat dit nu over aan de gemeenten.”

Voedselbank
Tot slot is een vuurwerkverbod, volgens SGP Alblasserdam, goed voor de (gemeentelijke / gemeenschappelijke) portemonnee. “Het zal veel kosten besparen, wanneer we kijken naar alle voorbereidingen waaronder weghalen van straatmeubilair, alle vernielingen door vandalisme dat vuurwerk ook met zich meebrengt, de opruimwerkzaamheden na de jaarwisseling, de extra inzet van toezichthouders. Dit alles bij elkaar opgeteld, loopt het bedrag fors op dat de gemeenschap hieraan betaalt. Het geld dat vuurwerkliefhebbers nu aan vuurwerk besteden, kunnen zij dit jaar misschien ook op een andere manier besteden. Denk hiermee vooral aan de kwetsbare medemens en de dieren om ons heen. Wat zou het mooi zijn als het vuurwerk-geld bijvoorbeeld dit jaar eens aan de voedselbank werd geschonken,” besluit Van Werkhoven.