ALBLASSERDAM – Op maandag 26 november is er een bijeenkomst over het thema ontsluiting en bereikbaarheid van Alblasserdam. Tijdens dit dorpsgesprek wil de gemeente Alblasserdam iedereen die hier ideeën over heeft met elkaar, met belangenverenigingen en met raadsleden in gesprek laten gaan. De opbrengst van de gesprekken wordt waar mogelijk verwerkt in het gemeentelijk verkeers -en vervoersplan (GVVP). De bijeenkomst is van 19.30 tot 21.30 uur (inloop 19.15 uur) in cultureel centrum Landvast.

Na de opening door wethouder Arjan Kraijo gaan de deelnemers in rondetafelgesprekken in op vragen als ‘hoe verdelen we het (vracht)verkeer evenwichtig over de twee ontsluitingswegen Dam-Ruigenhil en Oude Torenweg?’, ‘welke opvattingen leven er over de verkeerssituatie op en rondom de Dam-Plantageweg?’ en ‘hoe is de bereikbaarheid van, naar en in het dorp in het algemeen?’. Iedereen is welkom om met elkaar over deze onderwerpen te discussiëren. Ook weggebruikers die niet in Alblasserdam wonen, maar wel betrokken zijn. Belangstellenden kunnen zich tot uiterlijk 23 november aanmelden bij Diana Bravenboer via d.bravenboer@alblasserdam.nl.

Veel besproken onderwerp
Arjan Kraijo spoort iedereen aan om van deze mogelijkheid tot overleg gebruik te maken. “De ontsluiting van Alblasserdam is een onderwerp dat het laatste jaar veel besproken is en waarmee een ieder van ons in aanraking komt. Dit dorpsgesprek is een mooie gelegenheid om met elkaar over verbeterpunten te discussiëren. Elke inbreng wordt op basis van haalbaarheid en belangenafweging serieus genomen”.

Gemeentelijk verkeers-en vervoersplan
In het GVVP staan de plannen, maatregelen en beleidskaders op het gebied van verkeer en vervoer voor de komende jaren. Naast het thema over ontsluiting en bereikbaarheid besteedt het GVVP ook aandacht aan het thema veiligheid in het verkeer van fietsers, voetgangers en mensen met een handicap. Dit thema is in een eerder dorpsgesprek op 14 mei aan de orde geweest. Ook het thema openbaar vervoer komt in het GVVP aan de orde. Hierover volgt in 2019 een dorpsgesprek.

Er is een basisnota opgesteld door middel van een gemeentelijke inventarisatie. Deze nota vormt de basis voor de samenspraak met de samenleving. Aan de hand van de uitkomst van de dorpsgesprekken en de gesprekken met belangengroepen brengt de gemeente in kaart welke punten inwoners en andere belanghebbenden willen meegeven voor het GVVP. De gemeente beoordeelt op basis van belangenafweging en haalbaarheid welke daarvan in het GVVP worden meegenomen.

Meer informatie, waaronder de uitkomsten van het eerste dorpsgesprek, staat op: www.alblasserdam.nl/verkeerenvervoer.