ALBLASSERDAM – Naast gezondheidscentrum Dok11 aan de Parallelweg in Alblasserdam komt een nieuw pand, dat bedoeld is voor alle Alblasserdammers (van 0 tot 100-plus) die zorg of ondersteuning nodig hebben. Dit gebouw, dat voorlopig DOK12 wordt genoemd, biedt onderdak aan de organisaties die deel uitmaken van het sociaal dorpsnetwerk zoals onder meer het Centrum voor Jeugd en Gezin, het Wmo-loket en psychiatrische basiszorg (geestelijke gezondheidszorg). Ook komen er appartementen in het pand. Voor mensen die meer willen weten over de plannen, wordt op donderdag 29 november 2018 van 19.00 tot 20.30 uur een inloopavond gehouden in Dok11. Tijdens deze avond wordt het voorlopig ontwerp gepresenteerd.

In januari 2018 is het schetsontwerp aan de omwonenden gepresenteerd, waarbij een aantal omwonenden kritisch was over de hoogte van de bebouwing en over het parkeren. Het schetsontwerp is nu uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp. Tijdens de inloopavond op 29 november kunnen belangstellenden dit voorlopig ontwerp bekijken en er vragen over stellen. Andere onderwerpen die aan bod komen zijn de samenwerking tussen de organisaties in het nieuwe pand en wat de bouw van dit pand betekent voor de omgeving.

2021
Na het vaststellen van het voorlopig ontwerp wordt via een aanbesteding een ontwikkelaar/belegger gezocht die de verdere ontwikkeling van het plan op zich zal nemen. Gelijktijdig start de gemeente de voorbereidingen voor een wijziging van het bestemmingsplan. Naar verwachting start de bouw in het eerste kwartaal van 2020 en wordt het nieuwe verzamelgebouw in 2021 opgeleverd.

Zelfde locatie
In DOK11 zijn momenteel onder meer huisartsen, fysiotherapeuten en een apotheek gevestigd. Door het nieuwe gebouw naast DOK11 te bouwen, zijn bijna alle soorten zorgverleners in de toekomst op praktisch dezelfde locatie in Alblasserdam te vinden.