ALBLASSERDAM – De Alblasserdamse ex-wethouder Peter Zevenbergen gaat het wachtgeld dat hij tot 2021 nog krijgt aan goede doelen schenken. Het hele bedrag wordt ten dienste gesteld aan de gemeenschap. Dat meldt de SGP vrijdagmiddag 21 september 2018 op haar website. Eerder deze week ontstond opnieuw onrust over de wachtgeldregeling van Peter Zevenbergen, die vorige week partijvoorzitter werd van de SGP. Het gaat om een regeling die teruggaat tot 2006, toen hij na twaalf jaar stopte als wethouder van de gemeente Alblasserdam.

Tot op de dag van vandaag voldoet Peter Zevenbergen aan de wettelijke eisen van de wachtgeldregeling, zoals die gold ten tijde van zijn aftreden in 2006. Dit is gistermiddag nog eens bevestigd in een verklaring van het ministerie van Binnenlandse Zaken. De SGP meldt: “Dat laat onverlet dat aan deze kwestie óók andere aspecten zitten. Tegen die achtergrond is er gisteravond overlegd tussen Peter Zevenbergen en een vertegenwoordiging van het bestuur van de  SGP-kiesvereniging in Alblasserdam. Daarbij waren ook aanwezig de burgemeester van Alblasserdam, de heer Jaap Paans, en de heer. P. den Boef, secretaris van het hoofdbestuur van de SGP.”

Dat overleg heeft geleid tot de conclusie dat Peter Zevenbergen (ondanks zijn recht op de wachtgeldregeling) vanaf nu het volledige bedrag wat hem maandelijks als wachtgeld wordt uitgekeerd, ten dienste stelt aan de gemeenschap. Een externe accountant zal hierop toezien en jaarlijks rapporteren aan het SGP-hoofdbestuur.

De Volkskrant meldt dat volgens het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de Wethoudersvereniging tussentijds afgezien kan worden van de regeling, maar dat diegene het tot dan toe gekregen bedrag wel terug moet geven.  Het ministerie interpreteert de wet zo dat wie later afziet van het wachtgeld, er daarvoor ook geen recht op had. “Inmiddels is dat in 2018 ruim twee ton,” schrijft het Algemeen Dagblad.