ALBLASSERDAM – Deze week werd bekend dat in Alblasserdam één ex-wethouder nog wachtgeld krijgt. Een woordvoerster van de gemeente liet desgevraagd weten dat het om een brutobedrag gaat van 4819,07 euro per maand. Hoewel de naam van de wethouder niet bekend werd gemaakt, werd via alle reacties al snel duidelijk dat het om Peter Zevenbergen gaat. Diverse media, waaronder het AD, Hart van Nederland, ND en Geenstijl, maakten hierover een bericht. Er kwamen via de sociale media veel afkeurende reacties binnen. Woensdagavond 19 september 2018 reageren de SGP en ex-wethouder Zevenbergen op alle commotie.

De heer Zevenbergen werd onlangs benoemd tot nieuwe partijvoorzitter van de SGP. In een bericht op SGP.nl wordt gesteld dat het genoemde bedrag op Alblasserdamsnieuws.nl, dat via de gemeente Alblasserdam bekend werd gemaakt, deels onjuist is. Wat er precies niet aan zou kloppen, is nog niet duidelijk.

Afbouwen / stoppen niet mogelijk
Verder meldt de SGP dat Zevenbergen voornemens was om de regeling te stoppen of af te bouwen, maar dat dit niet is gelukt: “Het betreft een volledig rechtmatige rijksregeling die in 2006 algemeen in gemeenten werd toegepast. In 2014 heeft Zevenbergen over zijn wachtgeld overlegd met de gemeente met de bedoeling de regeling te stoppen dan wel af te bouwen. Uit onderzoek en gesprekken die toen zijn gevoerd, onder andere met het ministerie van Binnenlandse Zaken, bleek dat dit niet zonder meer mogelijk was.”

Iedereen
Toen Zevenbergen in 2014 van het wachtgeld wilde afzien, was dat volgens hem onmogelijk. Hij vertelt tegenover het ND: “Als het mogelijk is, zie ik ervan af. Maar er is klip en klaar gezegd: er kan niet meer aan worden gesleuteld.” Volgens Zevenbergen geldt dat voor iedereen die in die tijd gebruik maakte van de regeling. “Al die mensen hebben de volledige periode wachtgeld ontvangen.”

Goede doelen
Corianne Nieuwenhuis, Strategisch Communicatieadviseur van de SGP laat aan haar partijleden weten dat de heer Zevenbergen al ‘lange tijd geleden’ heeft besloten om ‘een substantieel deel van het geld te doneren aan goede doelen’.

Bijverdiensten vloeien terug naar gemeenschap
Inmiddels is er opnieuw overlegd tussen Peter Zevenbergen, de SGP en de gemeente Alblasserdam. Peter Zevenbergen: “Mijn wachtgeld is op dit moment netto € 1450,– per maand. Alles wat ik extra verdien komt daarop in mindering en vloeit direct in de gemeentekas van Alblasserdam. Mijn extra bijverdiensten vloeien dus terug naar de gemeenschap. Daarmee handel ik geheel in lijn met de letter en de geest van de wachtgeldregeling. Om dit nog eens te onderstrepen zal ik het partijbestuur voorstellen om een onafhankelijke externe deskundige opdracht te geven om dit te onderzoeken en op schrift te stellen.”

De ex-wethouder krijgt via sociale media veel kritiek op het ontvangen van het wachtgeld. De wachtgeldregeling is ook landelijk al tijden onderwerp van discussie. Inmiddels is de regeling voor nieuwe bestuurders aangepast.

Het wachtgeld voor de heer Zevenbergen stopt op 18-02-2021, zo laat de gemeente Alblasserdam weten.