ALBLASSERDAM – Burgemeester Jaap Paans heeft op 28 augustus besloten een woning aan de Maasstraat in Alblasserdam tijdelijk te sluiten, omdat het pand werd gebruikt voor drugshandel door een van de bewoners. De sluiting vindt plaats met ingang van 30 augustus 2018 voor de periode van drie maanden (tot 30 november 2018). De overige bewoners is onder voorwaarden tijdelijk (vervangende) woonruimte aangeboden. Dat meldt de gemeente Alblasserdam in een persbericht.

De burgemeester heeft op grond van de Wet Damocles (Opiumwet 13.b.) en het gemeentelijke anti drugsbeleid de bevoegdheid woningen, die gebruikt worden voor de handel in drugs, te sluiten als de openbare orde en veiligheid en gezondheid van (jonge) inwoners in het geding is.

Verstrekkende gevolgen
Burgemeester Paans: “Ik begrijp dat het sluiten van een woning verstrekkende gevolgen heeft, maar ik ben ook verantwoordelijk voor het bewaken van de openbare orde en veiligheid en de zorg voor het welzijn van (jonge) inwoners. Daarom wil ik helder maken dat er geen excuus kan en mag zijn voor drugshandel en we dit in Alblasserdam hard bestrijden.

Zichtbaar gesloten
Het zichtbaar sluiten van een pand is bedoeld om de ongewenste situatie ten aanzien van de openbare orde in en rondom het pand te beëindigen, de loop uit het pand en gebied te halen en een signaal af te geven waaruit duidelijk blijkt dat ik niet tolereer dat een pand gebruikt wordt om drugs te produceren, op te slaan of te verkopen.”

Drie maanden
Het vastgestelde ‘Drugs- en coffeeshopbeleid 2017’ gaat uit van sluiting van de woning voor tenminste drie maanden, uitschrijving van eventuele huurders door de woningbouwcorporatie en huisvesting van nieuwe bewoners na heropening van de woning. Doel van het beleid is definitief een einde te maken aan de verstrekking van drugs vanuit de betreffende woning en door de daarin verblijvende bewoner.

Reacties
Aan de betrokkenen is gelegenheid geboden om op het voornemen van de burgemeester te reageren. Daar is door een aantal belanghebbenden gebruik van gemaakt. Ook hebben enkele buurtbewoners en andere betrokkenen hun opvattingen over het voornemen van de burgemeester kenbaar gemaakt.

Nieuwe huurovereenkomst
In de eindafweging van de algemene belangen van de inwoners van Alblasserdam en direct betrokken bewoners heeft de burgemeester nu besloten de woning tijdelijk te sluiten om de woningbouwcorporatie en huurder gelegenheid te bieden onder aangescherpte voorwaarden een nieuwe huurovereenkomst te sluiten.

Gebiedsverbod
Voor de voor drugsverstrekking veroordeelde bewoner geldt een tijdelijk gebiedsverbod tot 30 november. Dat betekent dat diegene zich niet in (de buurt van) de woning mag ophouden en ook niet in (delen van) de wijk Kinderdijk.

Celstraf
De 31-jarige man werd in juni van dit jaar veroordeeld tot een jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De Alblasserdammer handelde het afgelopen jaar in diverse soorten drugs zoals wiet, speed en XTC en cocaïne. Het dealen vond op en rondom het Scheldeplein plaats. Op maandag 5 maart 2018 werd er een eind gemaakt aan de activiteiten van de plaatselijke drugsdealer die handelde in soft- en harddrugs.

Brief van bezorgde oma
Tijdens de rechtszetting in juni bleek al dat een bezorgde oma een brief naar burgemeester Jaap Paans had gestuurd, waarin de vrouw haar zorgen uitte over het feit dat de verdachte drugs leverde aan haar 16-jarige kleindochter. “Handel in drugs levert alleen maar ellende en verloedering op in een wijk. Dat reken ik u zwaar aan. Dat u ook heeft geleverd aan minderjarige kinderen, maakt het nog veel erger,” stelde de officier van justitie in de aanklacht. De Alblasserdammer ontkende drugs geleverd te hebben aan minderjarigen.

Mezelf verkeerd opgevoed
De man, die naar eigen zeggen zichzelf heeft opgevoed, omdat zijn vader al was vertrokken voordat de hij geboren was en zijn moeder door medische redenen niet voldoende voor hem kon zorgen, begon de drugshandel om zijn eigen wietverslaving te kunnen bekostigen. “Op mijn veertiende ben ik gestopt met school en ben ik gaan werken. Ik heb eigenlijk altijd gewerkt. De laatste zes jaar werkte ik voor de een krantendistributiecentrum, maar dat betaalde niet geweldig. Doordat ik veel wiet gebruikte en geen uitkering aan wilde vragen, ben ik zelf drugs gaan verkopen. Het is geen excuus, maar achteraf kun je zeggen dat ik mezelf verkeerd heb opgevoed. In de gevangenis heb ik geen drugs, dus ik gebruik nu niets meer,” vertelde de man tijdens de rechtszitting.

Veroordeling
De officier van justitie zei in zijn requisitoir het de man zwaar aan te rekenen dat hij drugs heeft gedeald. “Aan de andere kant zie ik hier ook een berouwvolle verdachte voor me zitten. U mag weten dat ik mijn eis hier op zitting heb aangepast in uw voordeel. Ik eis een gevangenisstraf van twaalf maanden, waarvan zes maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.”  De rechtbank veroordeelde de man conform de eis van justitie. Eén van de rechters motiveerde: “Mensen willen dit niet in hun wijk. Je ziet dat het nogal wat onrust geeft in een buurt. U wordt veroordeeld tot twaalf maanden cel, waarvan zes maanden voorwaardelijk. U moet zich daarbij houden aan een aantal bijzondere voorwaarden. Zo moet u zich melden bij de reclassering, zolang de reclassering dat nodig vindt. Verder mag u geen verdovende middelen meer gebruiken en moet u meewerken aan urinecontroles.”

Het vonnis van de rechtbank is inmiddels onherroepelijk.