ALBLASSERDAM  – De hoeveelheid restafval per inwoner van Alblasserdam is in de eerste vijf maanden van dit jaar licht gedaald terwijl de hoeveelheid ingezamelde grondstoffen steeg. Als de huidige trend zich doorzet, gaat de hoeveelheid restafval eind dit jaar naar 184 kilo per inwoner. Aan het eind van 2017 bedroeg het restafval 188 kilo per inwoner.

Sinds begin 2017 werkt Alblasserdam met het grondstoffenplan, een pakket aan maatregelen om de hoeveelheid restafval per persoon te verminderen en hergebruik te stimuleren. Vóór de invoering van het plan werd per inwoner 233 kilo restafval per jaar geproduceerd. Door afval goed te scheiden en alle bruikbare materialen (grondstoffen) te hergebruiken, blijft er minder restafval over. “We willen over twee jaar voldoen aan de landelijke doelstellingen dat 75% van ons afval wordt hergebruikt en elke inwoner per jaar maximaal 100 kilo restafval inlevert. Dit is ontzettend belangrijk voor het milieu en dus hopen we dat onze inwoners zich hiervoor blijven inzetten,” aldus wethouder Peter Verheij.

120.000 kilo extra grondstoffen ingezameld
Van januari tot en met mei is per inwoner meer PMD (plastic, metaal en drankkartons) en GFTE(groente, fruit, tuinafval en etenswaren) opgehaald dan in dezelfde periode vorig jaar(12 kilo PMD tegenover 8kilo vorig jaar en32 kilo GFT tegenover 30 kilo vorig jaar). Op het totaal van 20.000 inwoners is al 120.000 kilo extra grondstoffen niet in het restafval terechtgekomen. De inzameling van papier is nagenoeg gelijk gebleven in Alblasserdam terwijl overal in het land de papieropbrengsten dalen, dus ook hier is een positief resultaat behaald. “Al met al scoort Alblasserdam op basis van de cijfers van HVC het best van de gemeenten in de regio,” meldt de gemeente in een persbericht.

GFT beter scheiden
De gemeente blijft bij de inwoners aandacht vragen voor een goede afvalscheiding, want nog altijd komen te veel grondstoffen in het restafval terecht. ,,Het is goed om te zien dat de hoeveelheid restafval daalt, maar we zijn er nog niet”, reageert wethouder Peter Verheij. ,,Met name groente-, fruit- en tuinafval (GFT) komt nog veel te veel bij het restafval terecht. Hoogbouwbewoners kunnen dit afval nog niet scheiden; daarom werken we vanuit de gemeente aan een oplossing hiervoor. Inwoners die wel een bak hebben voor GFT roepen we op om naast groente-, fruit-en tuinafval ook etensresten in de groene bak te doen. Dit afval halen we eens per twee weken op en HVC heeft goede tips om overlast van stank en ongedierte tegen te gaan. ”

Ruimere toegang tot ondergrondse containers
Om afvalscheiding mogelijk te maken zijn huishoudens voorzien van containers bij de woning en/of in de wijk. Het restafval gaat in ondergrondse containers. Gemeente en HVC houden de dienstverlening regelmatig tegen het licht en bekijken hoe het afval scheiden nog beter gefaciliteerd kan worden. Daarom hebben zij het mogelijk gemaakt dat inwoners van Alblasserdam hun restafval sinds dit voorjaar kwijt kunnen bij meerdere ondergrondse afvalcontainers in de buurt.