NIEUW-LEKKERLAND – Juf Jansen van de ds. Petrus van der Veldenschool in Nieuw-Lekkerland is veertig jaar werkzaam in het onderwijs en dat werd deze week gevierd. De 60-jarige juf van groep 1 / 2 werd opgehaald met een oldtimer uit 1965 en onder luid gezang bij de Lekkerlandse school waar zij inmiddels 21 jaar werkt, binnengehaald. De juf heeft in bijna alle jaren les gegeven aan kleuters; afwisselend in de groepen één en twee. Naast haar dagelijks werk vervult de Rotterdamse nog een belangrijke functie in de medezeggenschapsraad. Zij behartigt samen met nog een collega daarin de belangen van het team.