ALBLASSERDAM – Floor uit Alblasserdam heeft woensdagochtend 23 mei 2018 aan wethouder Peter Verheij 101 handtekeningen overhandigd voor het behoud van de omheinde hondenuitlaatplaats tussen de Nicolaas Beetsstraat en de Pieter de Hoochplaats in Alblasserdam. Onlangs maakte de gemeente bekend dat de omheining weggehaald wordt, omdat een aantal buurtbewoners geluidsoverlast ervaart. Eén van deze buurtbewoners had in 2017 een petitie, die door veertig mensen was ondertekend, overhandigd bij de gemeente. Afgelopen week kwam Floor in actie met een ’tegenpetitie’. Zij haalde ruim honderd handtekeningen op van mensen die juist willen dat de omheining blijft.

Besluit staat vast
Aanvankelijk was het de bedoeling dat de omheining, die zes jaar geleden werd geplaatst, deze week al weggehaald zou worden. Dat is uitgesteld naar het einde van de maand dan wel het begin van de volgende maand. Dat het hekwerk (grotendeels) wordt weggehaald, staat ondanks de handtekeningenactie van Floor vast. Wethouder Verheij vertelt: “Het besluit staat vast. Dit is niet de juiste plek voor een dergelijke hondenuitlaatplek. Wij hebben al lange tijd contact met bewoners van onder andere de Pieter de Hoochplaats over hun klachten over de hondenuitlaatplaats. Deze uitlaatplaats is in 2013 aangelegd als mogelijkheid voor het uitlaten van blindengeleidehonden door mensen met een visuele beperking. Van het begin af aan zijn er klachten geweest omdat de uitlaatplaats anders werd gebruikt. Na een handtekeningenactie en gemotiveerde brief in 2017 hebben wij gezocht naar een alternatief en dit, in overleg met bij ons bekende mensen met een visuele beperking en blindengeleidehond, gevonden. Wij hebben daarom besloten de omheinde uitlaatplaats op te heffen.”

Alternatief
“Maar er zijn heel veel mensen die juist willen dat de ren hier blijft. Er maken heel veel mensen uit de buurt gebruik van. Het heeft ook een sociale functie,” wierpen de buurtbewoonsters Mariëlle Schut en Floor in tegen het standpunt van de wethouder. Peter Verheij beloofde dat er op korte termijn, samen met buurtbewoners wordt gekeken naar een alternatief. Verheij: “Er is blijkbaar wel behoefte aan zo’n plek, maar op deze plek wordt al jaren overlast ervaren. Hier gaat hij dus weg. Samen met de buurt kunnen we kijken of er zoiets elders in de buurt gerealiseerd kan worden. En wellicht kunnen de buurtbewoners ook een rol spelen in de op handen zijnde actualisatie van het uitlaatbeleid. Dit beleid, dat gaat over waar wel en waar niet aangelijnd moet worden, waar er opruimplicht is enzovoorts.”

Hek aan speeltuinkant
Verder stelden Floor en Mariëlle Schut voor om in ieder geval het hek, dat aan de kant van de speeltuin staat, wel te laten staan, zodat er een duidelijk grens is tussen de speeltuin en het hondenuitlaatgebied. Daarmee zou bijvoorbeeld hondenpoep en loslopende honden in de naastgelegen speeltuin voorkomen kunnen worden. Herman Schnitker, afdelingshoofd ‘Buitenruimte’ in de gemeente Alblasserdam, die ook bij het gesprek aanwezig was, beloofde dat hij gaat proberen om dat stuk hek voorlopig te laten staan.

Kabelbaan
De rest van de omheinde uitlaatplaats wordt verplaatst naar de Kabelbaan, langs de dijk, tussen de Ruigenhil en de carpoolplaats bij de Grote Beer in Alblasserdam. Hier zijn geen direct omwonenden en dit is al een losloopgebied. De gemeente heeft deze locatie in overleg met bezitters van geleidehonden bepaald. De omheinde plek meet 40 x 10 meter en is openbaar toegankelijk voor alle honden. Binnen het gebied geldt geen opruimplicht, wel is het wenselijk om het omheinde gebied schoon te houden. Daarom plaatst de gemeente een hondenpoepbak bij het uitrengebied.

Losloopgebied
Bij de oude locatie aan de Rembrandtlaan is met borden aangegeven dat de uitlaatplaats binnenkort verdwijnt. De groenstrook blijft wel een losloopgebied voor honden, maar is straks niet meer omheind.

Handtekeningenactie
Floor had naar eigen zeggen ‘met gemak’ nog meer handtekeningen op kunnen halen in en rondom de flats. “Ik ben bij veel mensen nog niet aan de deur geweest, maar heb ook gewoon m’n werk en zo. Niet iedereen heeft dus kunnen tekenen, maar het zijn er in ieder geval veel meer dan van de mensen die tegen de kooi zijn. Wat ik wel jammer vind, is dat sommige mensen het me persoonlijk kwalijk nemen. Iemand gooide zelfs een emmer water van het balkon richting mij.”

Gesprek
Floor, Mariëlle en medebuurtbewoners hopen binnenkort met elkaar en de gemeente Alblasserdam is gesprek te gaan om te zien of er in de buurt een nieuwe kooi gerealiseerd kan worden. Mariëlle: “Aan de overkant, onder de bomen naast de skatebaan zou een optie kunnen zijn.”