ALBLASSERDAM – Er wordt een straatnaam in Alblasserdam vernoemd naar de in 1992 overleden Bas Verhoeven. Door de aanleg van de Poldersemolenweg is de Vinkenpolderweg in Alblasserdam onderbroken. Daarom is er een nieuwe naam gegeven aan de weg die leidt naar Sportpark Souburgh: de Bas Verhoevenweg. De weduwe van de heer Bas Verhoeven en wethouder Dorien Zandvliet onthullen op maandag 7 mei 2018 het straatnaambord.

“De heer Bas Verhoeven is mede oprichter van het sportpark en heeft veel betekend voor deze voorziening. Hij was bestuurslid van de gemeenschappelijke regeling en voorzitter van Voetbal Vereniging  Alblasserdam(VVA). Hij was ook voorzitter van de Stichting Molentochten en betrokken bij de tochtenclub. Daarnaast was hij bestuurslid van de sportraad, penningmeester van het Oranjecomité en voorzitter van de personeelsvereniging van Van der Giessen-de Noord. De heer Verhoeven is overleden in 1992,” zo meldt de gemeente in een persuitnodiging.

De onthulling is 7 mei. De ontvangst is om 16.00 uur bij de Voetbalvereniging Alblasserdam (VVA), aansluitend begint om 17.00 uur de fototentoonstelling over 90 jaar VVA in de kantine. Deze tentoonstelling is tot stand gekomen in samenwerking met de Historische Vereniging West-Alblasserwaard.

Update:

Voetbalvereniging Alblasserdam vierde maandag 7 mei haar 90e verjaardag. Dit ging gepaard met een drietal feestelijkheden. De Bas Verhoevenweg werd officieel geopend, de club zelf opende een fototentoonstelling en Harm Geerlings ontving uit handen van de KNVB de Zilveren Waarderingsspeld.

Bas Verhoevenweg
Omdat de Vinkenpolderweg onderbroken is geworden door de Poldersemolenweg heeft de gemeente besloten om de Vinkenpolderweg op sportpark Souburgh te hernoemen naar de Bas Verhoevenweg. Bas Verhoeven heeft een belangrijke rol gespeeld bij de oprichting van het sportpark. En omdat hij ook nog eens lang verbonden is geweest aan vv Alblasserdam is besloten om de onthulling hiervan op 7 mei te laten plaatsvinden door wethouder Dorien Zandvliet en de weduwe van de in 1992 overleden heer Bas Verhoeven.

Fototentoonstelling
Ter ere van het 90 jarig bestaan van de club heeft de jubileumcommissie een fototentoonstelling samengesteld van “90 jaar VVA”. Samen met de Historische Vereniging Alblasserwaard zijn er 12 borden samengesteld vol met fotomateriaal. De twee oudste leden van de club, Arie Ooms en Bertus Risseeuw (beiden ruim 70 jaar lid) verrichte samen met de 4 jarige Sven de Vries (al zijn hele leven lid) de openingshandeling. De fototentoonstelling hangt tot en met 23 juni in de kantine van de club. De Historische vereniging verhuist de borden daarna naar achtereenvolgens de bibliotheek, “De Wielen”en “de Alblashof”.

De club nodigt iedereen van harte uit om tijdens de reüniemiddag op 16 juni vanaf 14.00 uur de tentoonstelling te komen bekijken en leden van toen en nu weer te ontmoeten. Ook worden er onderlinge partijtjes georganiseerd voor wie de voetbalschoenen weer eens wil aantrekken.  Meer informatie hierover is te vinden op de website van de club.

Huldiging Harm Geerlings
Vanwege zijn jarenlange inzet voor de club heeft Harm Geerlings de Zilveren Waarderingsspeld ontvangen van de KNVB. Geerlings, al ruim 60 jaar lid van de vereniging, heeft sinds 1975 diverse functies bekleedt binnen de club. Zo was hij (jeugd)Voorzitter, KNVB,-en clubscheidsrechter, grensrechter, leider en nam zitting in diverse commissies. Tot op de dag van vandaag zet Harm zich in endat is niet ongezien gebleven. Nadat de leden van de jubileumcommissie hem hadden voorgedragen, werd als snel besloten hem de Zilveren Waarderingsspeld te overhandigen.

Foto’s: Cees van der Wal.