ALBLASSERDAM – Alle leerlingen van basisschool Het Palet in Alblasserdam worden in april van dit jaar onderzocht op tuberculose (tbc). Dat melden de school en de GGD maandag 26 maart 2018 in een brief aan de ouders. Vorige maand werd bekend dat bij een tweede leerling op de school open tbc was geconstateerd en dat daarom alle leerlingen van groep 7 opnieuw onderzocht zouden worden. Inmiddels is er aanleiding voor de GGD om de leerlingen van de hele school te onderzoeken.

Precies een jaar geleden, in maart 2017, werd bij een meisje op Het Palet voor het eerst open tbc vastgesteld. In de maanden erna bleek tijdens onderzoeken dat meerdere leerlingen door deze infectie besmet zijn geraakt met een niet-besmettelijke, latente tuberculose-infectie (LTBI). In februari 2018 bleek dat een tweede leerling ook besmettelijke, open TBC heeft gehad.

Geen personen die besmettelijk zijn
“De resultaten uit de eerste ronde van het onderzoek in groep 7 geven aanleiding om het onderzoek uit te breiden. Dit betekent niet dat er opnieuw tuberculose is geconstateerd. Er zijn op dit moment geen personen die besmettelijk zijn,” zo melden de school en de GGD.

Protocol
“Het is het protocol dat de GGD volgt, waardoor het (contact)onderzoek wordt uitgebreid naar een groep die minder intensief contact heeft met de leerling met tuberculose. Omdat dit voor Het Palet lastig te bepalen is, kiest GGD Rotterdam-Rijnmond voor zorgvuldigheid en onderzoekt daarom alle kinderen, docenten en pedagogisch medewerkers van Het Palet en Wasko,” aldus Irene Warbout, Communicatieadviseur bij GGD Rotterdam-Rijnmond.

Onderzoek
Het onderzoek vindt plaats in de week van 9 april. Warbout vertelt: “Onderzoek is niet direct mogelijk, een bepaalde termijn is nodig om er zeker van te zijn dat mogelijke infecties worden gevonden. Het soort onderzoek is per persoon verschillend en is afhankelijk van eerder onderzoek. Het kan bestaan uit een huidtest, longfoto of bloedonderzoek.”

Docenten ook
Behalve alle kinderen van Het Palet, zullen ook de kinderen van de Buitenschoolse Opvang en de peuterspeelzaal onderzocht worden. Daarnaast worden ook de docenten en pedagogisch medewerkers getest.

TBC
De algemene ziekteverschijnselen zijn: hoesten langer dan drie weken, koorts, nachtzweten en gewichtsverlies. Mensen met gezondheidsklachten kunnen de huisarts bellen. Meer informatie is hier te vinden.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt over tuberculose:
De infectieziekte tuberculose (tbc) wordt veroorzaakt door een bacterie (Mycobacterium tuberculosis). De meest voorkomende vorm is longtuberculose, maar de bacterie kan ook ernstige ziekte veroorzaken op andere plaatsen in het lichaam. Bij niet of niet goed behandelen kan de ziekte dodelijk zijn.

Wat is tuberculose?
Tuberculose is een infectieziekte die jaarlijks bij circa 800-900 mensen in Nederland voorkomt. Wereldwijd is tuberculose een groot probleem. Jaarlijks krijgen 9 miljoen mensen de ziekte en overlijden er meer dan 1 miljoen mensen aan tuberculose. Vooral vanwege de combinatie met hivinfectie en multiresistente vormen is het moeilijk om de ziekte wereldwijd onder controle te krijgen.

De ziekte wordt veroorzaakt door een bacterie en komt meestal voor in de longen (55%) maar kan ook voorkomen in andere organen van het lichaam (hart, lymfeklieren, wervels, etc.). Tuberculose is te behandelen met een combinatie van verschillende antibiotica. De behandeling duurt minimaal 6 maanden en kan bijwerkingen geven. Als de bacterie resistent is tegen de twee krachtigste antibiotica is er sprake van multiresistente tuberculose, behandeling duurt dan minimaal 20 maanden.

Ziekteverschijnselen
Tuberculose kan lang zonder klachten voorkomen terwijl er bijvoorbeeld wel afwijkingen op een longfoto zijn te zien. Bij longtuberculose zijn de meest voorkomende klachten hoesten en bloed ophoesten, koorts, moeheid, vermagering en nachtzweten.

Besmetting en preventie
Tuberculose wordt bijna altijd overgedragen via de lucht door een patiënt met (besmettelijke) longtuberculose. Bij het hoesten worden de bacteriën vanuit de longen via kleine druppeltjes in de omgeving verspreid. Deze kleine druppeltjes kunnen bij inademing in de longblaasjes terecht komen, waar de bacteriën kleine ontstekingshaarden veroorzaken. Vroeger werd de bacterie ook overgedragen via besmette melk van zieke koeien. Deze vorm komt vrijwel niet meer voor in Nederland nu de veestapel vrij is van deze bacterie en de melk gepasteuriseerd wordt.
In Nederland worden de meeste patiënten vastgesteld door longartsen, internisten en andere ziekenhuisspecialisten. GGD’en zijn verantwoordelijk voor de bestrijding en doen onder andere screening (van immigranten, asielzoekers, gedetineerden) en bron- en contactonderzoek. Op deze manier wordt circa 20% van de tuberculosepatiënten (actief) gevonden.

In landen waar tuberculose vaak voorkomt wordt tegen de ziekte gevaccineerd. In Nederland worden alleen kinderen gevaccineerd die jonger zijn dan 12 jaar en van wie ten minste één ouder uit een land komt waar tuberculose vaak voorkomt. Verder wordt vaccinatie van volwassenen bij reizen naar bepaalde landen geadviseerd als de reisduur langer is dan 12 maanden.