ALBLASSERDAM – Vijf studenten van de Hogeschool Rotterdam gaan in de komende weken onderzoek doen naar de mogelijkheid van plaatsing van vloeddeuren aan de buitenzijde van de Alblasserdamse haven, in combinatie met de optie tot heropening van de schutsluis in de Dam. Vloeddeuren zouden wateroverlast, zoals in de afgelopen jaren voorkwam bij hoogwater, kunnen voorkomen, stelt Arie den Boer, initiator van de Stichting Schutsluis Alblasserdam.

Tot zo’n twintig jaar geleden had Alblasserdam een sluis, waarmee het mogelijk was om vanaf de rivier de Noord de rivier de Alblas op te varen en vice versa. In 1994 werd besloten om de schutsluis te slopen en de verbinding tussen de beide wateren te verbreken. “Wij vinden het jammer dat de sluis niet meer functioneert. Hiermee gaat een hoop potentie voor Alblasserdam verloren,” vindt Den Boer, die met zijn stichting pleit voor de herbouw van een sluis.

Deuren
Bij een eventuele openstelling van zo’n nieuwe sluis, zouden er in deze sluis vloeddeuren moeten komen. Door deze deuren nu verder naar voren te plaatsen, wordt de veiligheid verhoogd, zo is het idee. “Bij hoogwater komt het water over de muur bij Landvast. De verwachting is dat dit in de komende jaren steeds vaker voor gaat komen. Met de plaatsing van vloeddeuren aan de buitenkant van de haven is er in de binnenhaven en bij Landvast minder overlast,” aldus Freek de Gier die zich voor de Stichting Schutsluis Alblasserdam inzet. De vloeddeuren zouden bij hoogwater, vanuit een landelijk systeem, automatisch gesloten kunnen worden zodra het water boven 2 meter NAP komt.

Verschuiving
De studenten gaan in de komende weken kijken naar de voordelen, de nadelen, de mogelijkheden en de knelpunten. Plaatsing van vloeddeuren zou inhouden dat de primaire waterkering verschuift naar de rivier de Noord.

Dynamiek
Volgens Freek de Gier en Arie den Boer hebben de vloeddeuren en de sluis een positieve invloed op onder meer de biodiversiteit in de Alblasserwaard, de waterkwaliteit, de visstand, de waterbeheersing, de werkgelegenheid, het vervoer over water en het toerisme. De Gier en Den Boer vertellen: “Het geeft een mooie dynamiek aan het centrum en het havengebied van Alblasserdam. Een sluis kan bijdragen aan het ontlasten van de dijk, door de verplaatsing van de toeristen naar het molengebied per fluisterboot. En voor de recreatievaart ontstaat de gelegenheid te genieten van de mogelijkheden en de bezienswaardigheden in de Alblasserwaard.”

Financiering
De financiering van het project wil de stichting onder meer via subsidies tot stand zien te krijgen. Het gaat daarbij om subsidies vanuit Europa, het rijk en de provincie. Hoeveel het totale project exact zou gaan kosten, is nog niet bekend. Wel wil de stichting zoveel mogelijk gebruik maken van modellen en berekeningen die er al zijn bij de aannemers in de regio.

Doorvaarhoogte
Bij plaatsing van de vloeddeuren aan de buitenkant van de Haven, kan de sluis ongeveer zes meter breed worden. De maximale doorvaarhoogte zou dan ongeveer 2,5 meter worden.

Studenten
Aan het studieproject doen mee: Lotte Kruik, Ingeborg Schonewille, Nick Knop, Thea Breedveld en Aaricia van Breemen, onder leiding van Arie den Boer.