ALBLASSERDAM – Het verkeer dat via de Oude Torenbrug Alblasserdam uit rijdt, mag binnenkort niet meer direct afslaan naar de Vinkenpolderweg richting Oud-Alblas. Het afslaande verkeer moet eerst doorrijden naar de Wensveenrotonde. Daarvandaan kan terug gereden worden naar de afslag Vinkenpolderweg. “Hierdoor staat het verkeer vanaf de Oude Torenweg niet langer stil door verkeer dat linksaf wil slaan waardoor het verkeer in beide richtingen kan doorrijden. Vanuit alle rijrichtingen wordt de route met bewegwijzeringsborden aangegeven,” meldde wethouder Arjan Kraijo donderdagmiddag 8 februari 2018 tijdens een persgesprek op de betreffende locatie.

Tegen overtreders die het dorp uit gaan en wel direct afslaan, wordt volgens de wethouder handhavend opgetreden.

De verplichte rijrichting is één van de maatregelen om de verkeerssituatie bij de rotonde en de kruising te verbeteren.

Vierde poot
Een andere maatregel is het openstellen van de Poldersemolenweg voor het verkeer naar sportpark Souburgh. De Poldersemolenweg is de nieuwe weg die onlangs werd aangelegd langs de nieuwe woonwagenwoningen. De weg wordt via de ‘vierde poot’ op de Wensveenrotonde opengesteld. Om te voorkomen dat deze weg als sluiproute naar de Vinkenpolderweg wordt gebruikt, geldt aan het eind een verbod om linksaf te slaan en wordt een wegversmalling aangebracht. Ook worden verkeersdrempels op de Poldersemolenweg aangelegd om (te) hard rijden tegen te gaan.

Woonwagenwoningen
Bewoners van de woonwagens, die onlangs vanaf de Staalindustrieweg naar de nieuwe woonwagenwoningen aan de Poldersemolenweg zijn verhuisd, lieten donderdag, tijdens het persgesprek op locatie, op niet mis te verstane wijze weten niet blij te zijn met het besluit om de weg open te stellen voor verkeer van en naar het sportpark. Volgens hen gaat het extra verkeer voor hun deur voor gevaarlijke situaties zorgen. Daarnaast bestaat bij de bewoners de angst dat het verkeer de weg toch gaat gebruiken als sluiproute richting Oud-Alblas. Tot slot stelde één van de buurtbewoners dat de gemeente met de bewoners afgesproken zou hebben dat de weg doodlopend zou blijven. Dat is volgens wethouder Arjan Kraijo niet juist. Wel is het volgens de wethouder zo dat het aanvankelijk de bedoeling was om de Poldersemolenweg pas toegankelijk te maken voor verkeer naar het sportpark, op het moment dat de Vinkenpolderweg een 30-zone zou zijn.

30-kilometer zone
Het is de bedoeling dat de Vinkenpolderweg dit jaar nog ingericht wordt als 30-kilomter zone. In een persbericht meldt de gemeente: “De gemeente komt niet tegemoet aan de veel geuite wens om de Vinkenpolderweg beter te ontsluiten voor autoverkeer. Deze weg is daar niet op ingericht en heeft de functie van verblijfsgebied (erftoegangsweg). Daar past een andere inrichting bij dan zoals die nu is. Daarom voert de gemeente later dit jaar al geplande werkzaamheden uit om deze weg nog verder in te richten als 30-kilometerweg. Er worden op verschillende plaatsen vertragende elementen in de weg aangebracht.”

Stoeprand
Tot slot wordt bij de kruising Vinkenpolderweg / Oude Torenbrug de bestrating deels aangepast. Nu blijken veel automobilisten de stoeprand te raken bij het nemen van de bocht. De uitrit in de bocht naar rechts, vanaf de kant van Oud-Alblas gezien, wordt verbreed zodat automobilisten de bocht comfortabeler kunnen nemen zonder de stoeprand te raken.

Doorstroming
De gemeente Alblasserdam hoopt met de extra verkeersmaatregelen de doorstroming van het verkeer op de Edisonweg/Oude Torenweg te verbeteren. Klachten van inwoners en raadsvragen na de reconstructie van het kruispunt zijn de aanleiding voor de maatregelen.

Fietsers
Mede op basis van signalen van inwoners over de onveilige situatie voor fietsers, is de kruising eind vorig jaar aangepast. Wethouder Arjan Kraijo vertelde: “Het doel was daarom in de eerste plaats de verkeersveiligheid voor fietsers te verbeteren. In de oude situatie hadden fietsers die op de kruising wilde afslaan slecht zicht op de hoofdrijbaan omdat zij tussen het afslaande autoverkeer door moesten manoeuvreren. Ook was er in het midden van de kruising weinig opstelruimte voor fietsers.  In de nieuwe situatie zijn de middengeleiders op de Oude Torenweg dichter bij elkaar gebracht zodat dit meer veiligheid biedt voor (fiets)verkeer dat in het midden opgesteld staat. Ook kunnen de fietsers nu recht oversteken.”

Doorstroming is ondergeschikt
Kraijo vervolgde: “Bij het ontwerp van de nieuwe kruising is de prioriteit gegeven aan de verkeersveiligheid en is de doorstroming hieraan ondergeschikt gesteld. Gelet op de klachten over de doorstroming wil de gemeente echter tegemoet komen aan automobilisten, zonder daarmee concessies te doen aan de veiligheid voor fietsers.”

Sluiproute A15
Tot slot melde de wethouder: “De weg is geen alternatief voor de A15 maar wordt in de praktijk wel als (sluip)route gebruikt. Met de dagelijkse files op de A15 zullen de verkeersopstoppingen in het dorp niet volledig verdwijnen maar de verwachting is wel dat de hinder een stuk zal afnemen. We zijn blij dat de lobby die we als Drechtsteden hebben gevoerd voor de verbreding van de A15 tussen Hardinxveld-Giessendam en Papendrecht heeft geleid tot prioritering van de werkzaamheden. We verwachten dat de verbreding niet alleen bijdraagt aan de doorstroming van het verkeer op de A15 maar ook aan de afname van sluipverkeer in Alblasserdam.”

Overzicht van de maatregelen:

 • Poldersemolenweg openstellen voor verkeer naar sportcomplex (paal verwijderen);
 • Een gebod om rechtsaf te slaan vanaf de Poldersemolenweg naar het sportcomplex (linksafverbod naar Vinkenpolderweg);
 • Een gebod om rechtdoor te rijden vanaf de Vinkenpolderweg naar het sportcomplex (rechtsafverbod naar Poldersemolenweg);
 • Wegversmalling aanbrengen op de verbinding van Vinkenpolderweg naar sportcomplex;
 • Twee drempels aanbrengen op de Poldersemolenweg;
 • Op de Oude Torenweg (dorp uit) een gebod om rechtdoor te rijden (linksafverbod richting Oud-Alblas)
 • Verbreden uitrit Vinkenpolderweg rechtsaf richting Oude Torenbrug;
 • Bewegwijzeringsborden dat sportcomplex bereikbaar is via 1e afslag (Poldersemolenweg) en Oud-Alblas via 2e afslag (Vinkenpolderweg) o op de Edisonweg, vanaf de snelweg;
  – op de Edisonweg, vanaf Vinkenwaard-Noord;
  – op de Oude Torenweg, vanaf de brug (eerst doorrijden naar rotonde);
  – op de Vinkenpolderweg, vanaf Polderstraat (eerst doorrijden naar rotonde).