ALBLASSERDAM –  Op dinsdag 9 januari 2018 is er een informatieavond voor omwonenden over sloop-nieuwbouw of renovatie-uitbreiding van Integraal Kindcentrum De Twijn (vroeger basisschool De Boeg, red.) en over de uitbreiding van het nabijgelegen medisch centrum Dok 11 aan de Parallelweg in Alblasserdam. De omwonenden zijn per brief uitgenodigd.

De Twijn: twee varianten
Voor De Twijn zijn twee varianten uitgewerkt: sloop-nieuwbouw en renovatie-uitbreiding. Omwonenden kunnen tijdens de informatieavond aangeven welke variant hun voorkeur heeft. Deze voorkeur weegt mee bij de keuze voor de variant die het college op 20 februari wil voorleggen aan de gemeenteraad. Omwonenden die niet bij de informatieavond aanwezig kunnen zijn, kunnen hun reactie tot en met donderdag 11 januari in de brievenbus van De Twijn deponeren. De tekeningen staan vanaf woensdag 10 januari 9.00 uur op www.twijn-alblasserdam.nl.

Voorkeur voor nieuwbouw
Eerder heeft het college van burgemeester en wethouder al aangegeven een voorkeur te hebben voor nieuwbouw van De Twijn. De zeven wegingsfactoren van het college hiervoor zijn hier te vinden. De erfgoedcommissie vindt dat het oude pand ‘beeldbepalend’ is en behouden moet blijven.

Uitbreiding Dok 11
Samen met toekomstige gebruikers (voornamelijk zorgverlenende instanties) werkt de gemeente aan plannen voor de uitbreiding van medisch centrum Dok 11. Tijdens de informatieavond is een zogeheten massastudie te zien die volumes weergeeft en toont hoe nieuw te bouwen of te verbouwen panden in de openbare ruimte passen. De informatieavond begint met een presentatie van beide projecten. Vervolgens kunnen bezoekers in afzonderlijke ruimten per project vragen stellen, opmerkingen maken en suggesties doen.

Datum: dinsdag 9 januari 2018
Locatie: Integraal Kindcentrum De Twijn, Parallelweg 2
Tijdstip: 19.30 tot 22.00 uur

De raadsinformatiebrief over De Twijn is hier te downloaden.