REGIO – De Minister van Infrastructuur en Milieu heeft bekend gemaakt dat zij wil starten met de grondige aanpak van de A15 tussen Papendrecht en Gorinchem. “Dit is een geweldig besluit, we gaan de A15 nu echt aanpakken”, reageert Hans Tanis, portefeuillehouder bereikbaarheid Drechtsteden, enthousiast.

Floor Vermeulen, gedeputeerde provincie Zuid-Holland vult aan: “De aanpak van dit grote knelpunt in de A15 is cruciaal om de goederencorridor van de Rotterdamse Haven naar Duitsland te versterken. Door de aanpak van één de duurste files wordt de regionale bereikbaarheid sterk verbeterd.”

13,2 miljoen euro schade in 2016
Het Rijk, de provincie en de regio -overheid en ondernemers- maken zich al jaren sterk voor een stevige en structurele oplossing voor het bereikbaarheidsprobleem op en rond de A15. Met het besluit van de minister wordt het knelpunt nu daadwerkelijk aangepakt. Transport en Logistiek Nederland (TLN) maakte recent bekend dat de economische schade op de A15 verder gestegen is van 11,4 naar 13,2 miljoen euro in 2016. Dit bevestigt de noodzaak van een snelle aanpak.

Regeerakkoord
De A15 is in het afgelopen jaar met brede politieke steun nadrukkelijk op de landelijke agenda gezet. Eind 2016 nam de Tweede Kamer een motie aan om 200 miljoen euro voor de A15 te reserveren. Ook in het regeerakkoord is de A15 benoemd als één van de wegen die dringend aangepakt moeten worden. In juni 2017 maakte de provincie Zuid-Holland bekend 30 miljoen euro te investeren in het verbeteren van de doorstroming op de A15. Twee miljoen daarvan gaat al naar de extra rijstroken tussen Papendrecht en Sliedrecht, die door Rijkswaterstaat al in 2019 worden aangelegd.

Regio
Investeringen in regionale bereikbaarheid Drechtsteden Naast de aanpak van de A15 worden de komende jaren ook de andere rijkswegen in de Drechtsteden aangepakt. Er wordt flink geïnvesteerd in de regio. Zo heeft Rijkswaterstaat 60 miljoen euro vrijgemaakt voor het groot onderhoud aan de N3 en gaan zij ook de doorstroming op de aansluitingen A16/N3 en A15/N3 verbeteren.

Alleen verbreden niet genoeg
“De ruimte in de regio Drechtsteden is beperkt. Dat betekent dat we de wegen niet kunnen blijven verbreden voor een betere doorstroming. Daarom wordt ook gekeken naar innovatieve en duurzame mobiliteit en transport. Rijkswaterstaat, de provincie en de regio kijken samen met het bedrijfsleven welke innovaties interessant zijn in de Drechtsteden,” meldt Bureau Drechtsteden in een persbericht.

Het besluit van de minister houdt in dat er ook gekeken wordt naar maatregelen voor binnenvaart, spoor of ruimtelijke ordening, die de fileproblematiek op de A15 kunnen verlichten.