ALBLASSERDAM – De Alblasserdamse SGP-fractie heeft woensdagavond 6 december 2017, tijdens de commissievergadering, gepleit voor vuurwerkvrije zones in het Damdorp. Raadslid Corné van Werkhoven: “Met het instellen van vuurwerkvrije zones doen we niet alleen kleine kinderen en ouderen een plezier, maar ook dieren en het milieu.”

Overlast
Een aangelegen punt voor de SGP is de luchtkwaliteit. Rond de jaarwisseling ligt de fijnstofconcentratie vijftig procent hoger. Van Werkhoven verwijst verder naar vele ongevallen, de overlast ruim voor en na de jaarwisseling, de schade aan gebouwen en voertuigen en de rommel die vuurwerk op straat veroorzaakt.

Verbod
Sinds 2015 beslissen gemeenten zelf over een gebiedsverbod voor vuurwerk. Een aantal gemeenten stelde zo’n verbod ook daadwerkelijk in. De gemeente Rotterdam heeft bij de jaarwisseling 2014/15 ook 31 vuurwerkvrije zones aangewezen.

Volgend jaar
Van Werkhoven vroeg burgemeester Jaap Paans wat de mogelijkheden zijn voor het aanwijzen van vuurwerkvrije zones in Alblasserdam op welke termijn dit zou kunnen.  Burgemeester Paans legde uit dat dit via de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) geregeld kan worden en dat dit op z’n vroegst bij de jaarwisseling van 2018-2019 gerealiseerd zou kunnen zijn.

Vuurwerkshows
Verder vertelde Paans in ieder geval niets te zien in een totaalverbod op vuurwerk in Alblasserdam: “Ik ben daar geen voorstander van. Laat ik daar maar gewoon heel helder over zijn. Ik denk dat wij in de landelijke discussie rondom vuurwerk wijze besluiten hebben te nemen in de toekomst die aansluiten bij het duurzaamheidsbeleid dat wij in de gemeente voeren. Ik geloof in oplossingen die elders succesvol zijn. Namelijk: geconcentreerd, op bepaalde plekken, grootschalige vuurwerkshows om een moment te markeren. Maar eerst moeten we daar, met de gemeenschap, de waarde van inzien, voordat wij toekomen aan een acceptatie van iets dat vuurwerkvermindering / vuurwerkvrij is.”

Handhaafbaarheid
Tot slot vertelde de burgemeester wel met belangstelling uit te kijken naar gerichte vragen over vuurwerkvrije zones op bepaalde plekken in Alblasserdam. “Dat zou het enige zijn dat ik binnen de APV zou aanbevelen te regelen als daar behoefte aan zou zijn. Tot op heden heeft die vraag mij niet bereikt. Mensen en dieren zouden inderdaad meer comfort kunnen ervaren van een vuurwerkvrije zone, maar ik heb wel grote vraagtekens bij de handhaafbaarheid ervan.”

Agenda
De SGP wil het onderwerp op de maatschappelijk agenda zetten en wil hierover graag in gesprek met andere partijen om te zien welke mogelijkheden er zijn om vuurwerkvrije zones in te stellen tijdens de jaarwisseling van 2018-2019.