REGIO – In natuurgebied Crezéepolder dat tegenover Alblasserdam en tussen Ridderkerk en Hendrik-Ido-Ambacht ligt werden in de afgelopen weken tientallen dode vogels gevonden. De vogels zijn inmiddels in het laboratorium onderzocht. De provincie Zuid-Holland meldt dinsdag 26 september 2017 dat er geen sprake is van voor mensen gevaarlijke vogelgriep. “Er is geen gevaar voor de volksgezondheid,” aldus de provincie.

Hoewel er geen gevaar voor de volksgezondheid lijkt te zijn, blijven provincie en Rijkwaterstaat de komende tijd het gebied wel in de gaten houden om de vinger aan de pols te houden. De doodsoorzaak van de dieren is namelijk nog onbekend. “Door de lage temperaturen van het water is de kans op botulisme gering. Visuele inspectie van het oppervlaktewater heeft ook geen chemische verontreinigingen in beeld gebracht,” aldus de provincie.

Dalende trend
De dode vogels werden tussen het riet aangetroffen bij de Schaardijk en de Kanteldijk. In de afgelopen dagen zijn er nog enkele dode vogels aangetroffen. Maar er is volgens de provincie een ‘duidelijk dalende trend’ waarneembaar.

Toegankelijk
De meeste dode vogels zijn inmiddels geruimd. Het gebied blijft toegankelijk. Wel verzoekt de provincie bezoekers zich nadrukkelijk te houden aan de bezoekregels, zoals vermeld op de borden.

Crezéepolder
De Crezéepolder is een polder tussen Ridderkerk en Hendrik-Ido-Ambacht en ligt recht tegenover Alblasserdam. De voormalige landbouwpolder dient als waterberging en zoetwatergetijdengebied en is toegankelijk voor publiek. Er zijn verschillende wandelroutes in en om het gebied mogelijk. Ook is vorig jaar een aansluiting gemaakt met het naastgelegen natuurgebied, de Ridderkerkse Grienden en Gorzen. Daarmee is een 10 kilometer lange aaneengesloten wandelroute door het groen ontstaan.