ALBLASSERDAM – Het Alblasserbos bij het Kortland in Alblasserdam wordt uitgedund. Medewerkers van Staatsbosbeheer zagen deze week oude populieren uit het bos. “De bomen worden gekapt omdat deze aan het eind van hun levenscyclus zijn en zodoende gevaar opleveren voor de wandelaar op het onderliggende pad,” laat boswachter Jeroen den Hartog van Staatsbosbeheer weten.

Bos blijft bos
Na de kap zullen er weer nieuwe bomen geplant worden. “De populieren die geen gevaar vormen blijven gewoon staan. Op de plek waar nu wordt gekapt, planten we weer nieuwe bomen. Bos blijft bos,” aldus Den Hartog.

Planken
Het hout dat beschikbaar komt, wordt op twee manieren gebruikt. Den Hartog: “Van het dikke hout worden planken gemaakt. Kleiner hout wordt versnipperd en gebruikt voor duurzame energie. De opbrengst van het hout gaat naar ons beheer.”

Ziekte
In andere delen van het Alblasserbos, onder meer bij Oud-Alblas en Wijngaarden, is essentakziekte geconstateerd. Alle zieke essen zullen gekapt worden. Het gaat om een totale oppervlakte van enkele hectaren. In het bos zullen hierdoor gaten ontstaan. Staatbosbeheer gaat die gaten dichten met nieuwe bomen.