ALBLASSERDAM – Deze week zijn op het grasveld aan de Talmastraat in Alblasserdam rijplaten gelegd en containers en hekken geplaatst. Dit tot verbazing van wethouder Arjan Kraijo. Dinsdagavond 27 juni 2017 vroeg Peter Sterrenburg van de ChristenUnie opheldering over de inrichting, omdat volgens hem ook de omwonenden ‘uiterst verbaasd’ zijn en zich afvragen wat er op die locatie komt te staan. Wethouder Kraijo vertelde: “Er is een vergunningsaanvraag ingediend door één van de partijen die onder de grond aan de gang gaat. We zijn momenteel nog bezig met de behandeling van deze vergunningsaanvraag.”

Hoewel het voor de hand ligt dat de vergunning uiteindelijk afgegeven gaat worden, is het gebruikelijk om op de afgifte van de vergunning te wachten. Wethouder Kraijo gaat hierover in gesprek met de vergunningaanvrager.

Werkzaamheden
Het tijdelijke opslagterrein is nodig in verband met werkzaamheden aan de gas- en elektriciteitsvoorziening en waterleiding in de Staatsliedenbuurt in het Damdorp. Aannemer Van Vulpen is deze week begonnen met de werkzaamheden. “De huidige leidingen zijn verouderd en aan vervanging toe. Met nieuwe leidingen beschikken de bewoners ook in de toekomst veilig en continu over gas, energie en water en vermindert de kans op storingen aanzienlijk,” zo liet de gemeente Alblasserdam eerder deze week weten.

Stedin en Oasen
Van Vulpen voert de werkzaamheden uit in opdracht van netbeheerder Stedin en Oasen drinkwaterbedrijf. Zowel de huisaansluitingen als de hoofdkabels- en leidingen worden vervangen. Voor de werkzaamheden zijn graafwerkzaamheden noodzakelijk. Soms zal een gedeelte van een weg moeten worden afgezet. De bewoners van de woningen in deze buurt zijn per brief geïnformeerd. De planning is dat de werkzaamheden februari 2018 klaar zijn.

Niet tegelijk
Stedin laat in een brief weten: “Als eerste vervangt Stedin de huisaansluitingen die vanuit de straat naar de woning liggen. In fase 2 vervangen Stedin en Oasen de hoofdkabels- en leidingen die in de straat liggen. Als laatste zetten Stedin en Oasen de huisaansluitingen op de nieuwe hoofd kabels- en leidingen en worden tevens, indien van toepassing, meteen de huisaansluitingen voor Oasen vervangen. De reden dat Stedin en Oasen het vervangen van de huisaansluiting niet tegelijkertijd uitvoeren, is omdat de aanlegtechniek wezenlijk verschilt.”

Gestart
Projectleider Chaco Lauwrier van Van Vulpen vertelt over de werkzaamheden: “Wij zijn begonnen met het saneren van de aansluitleidingen aan de Noordzijde van de van Hogendorpweg, en gaan daarbij van west naar oost, daarna stappen wij over naar de zuidzijde in de zelfde volgorde. Deze volgorde  zullen wij na de bouwvakantie met de leidingen in de straten ook hanteren.”

Na de bouwvakantie
Lauwrier vervolgt: “Na de bouwvakantie gaan wij de hoofdleidingen water en gas in de straten vervangen voor nieuwe leidingen, waarbij wij trachten de overlast tot het minimum te beperken. Echter moeten de bewoners zich wel realiseren dat er best wel wat overlast kan zijn door sleuven in het trottoir en grondopslag op de wegen. Tevens is er een vermindering van parkeergelegenheid in de straten waarin wij bezig zijn de leiding te vervangen. Wij hopen op begrip en medewerking van de bewoners, hoe meer medewerking hoe sneller wij de leiding kunnen vervangen. Na de aanleg van het hoofdnet water en gas zullen wij nog enkele huisaansluitingen van het water vervangen, nadat de waterleiding biologisch betrouwbaar is opgeleverd.”

Bewoners altijd welkom
Over de opslagplaats in de Talmastraat vertelt de projectleider: “Ons ketenpark komt te staan aan de Talmastraat waar de bewoners altijd welkom zijn met eventuele vragen, wij verwachten dat ons ketenpark over twee weken operationeel is.”

Staatsliedenbuurt
Onder de Staatsliedenbuurt, in de wijk Blokweer in Alblasserdam vallen de straten: Groen van Prinstererstraat, Troelstrastraat, Johan de Wittstraat, Johan van Oldenbarneveltstraat, Van Hogendorpweg, Colijnstraat, Thorbeckestraat, Savornin Lohmanweg, Treubstraat, Schaepmanstraat, Talmastraat, Abraham Kuyperstraat, Wiardi Beckmanstraat en Willem Dreeshof.

Op deze tekening is te zien waar welke leidingen worden vervangen.

Werkzaamheden in de Johan de Wittstraat.