ALBLASSERDAM – Het ontbrekende stuk fietspad achter de woningen langs de Oost-Kinderdijk 48 tot en 66 in Alblasserdam lijkt er na jarenlange procedures en bezwaren toch te komen. Als het aan wethouder Peter Verheij ligt, wordt het fietspad nog voor de dijksluiting op 14 oktober van dit jaar aangelegd. “Momenteel is de voorbereiding zo ver gevorderd, dat een uitvoeringskrediet inclusief een schadeloosstelling aangevraagd kan worden,” meldt Verheij. Het is de bedoeling dat het fietspad, met een lengte van zo’n 160 meter, tussen de achtertuinen en de rivier komt.

Beding
In 2013 is er een fietspad op de kruin van de Oost –en West-Kinderdijk aangelegd. Ter hoogte van nummer 48 tot en met 66 bleken de plannen voor de aanleg van een fietspad achter de woningen op veel verzet te stuiten. De bewoners hadden namelijk grond met een beding aan het Waterschap verkocht. Dit beding was dat er nooit op het verkochte deel een pad aangelegd zou mogen worden. Daarom werd het fietspad tussen de nummer 48 en 66 noodgedwongen onderbroken.

Schadeloos stellen
Het college van B&W is nu voornemens om de bewoners die een relevant beding hebben, een schadeloosstelling te geven, zodat er alsnog een fietspad aangelegd kan worden. “Inmiddels hebben bewoners met een relevant beding, door ondertekening van de vaststellingsovereenkomst ingestemd met het plan ‘Fietspad Oost-Kinderdijk 48-66’. Ook het Waterschap en Rijkswaterstaat kunnen instemmen met het plan,” aldus de wethouder.

Wens
Volgens Peter Verheij is de aanleg van het ontbrekend stuk fietspad een wens van veel inwoners. “De veiligheid en duurzaamheid zal met de realisatie van dit fietspad toenemen,” meent Verheij.

Financiën geheim
Wat het fietspad gaat kosten en hoeveel geld de dijkbewoners geboden krijgen door de gemeente, is ‘vertrouwelijk’. Alleen de betrokken partijen en de gemeenteraad zijn hiervan op de hoogte gesteld. De gemeente heeft de provincie verzocht om mee te betalen aan de aanleg van het fietspad. De provincie heeft hierover nog niet besloten.

Gemeenteraad
De Alblasserdamse gemeenteraad spreekt binnenkort over het voorstel van de wethouder om het fietspad aan te leggen. Als de raad instemt, is de komst van het fietspad definitief.