ALBLASSERDAM / REGIO – De Provincie Zuid-Holland wil 30 miljoen euro investeren in het verbeteren van de doorstroming op de A15. Twee miljoen daarvan gaat al naar de extra rijstroken tussen Papendrecht en Sliedrecht. De minister van Infrastructuur en Milieu heeft voor de aanpak van de hele A15 200 miljoen gereserveerd, op voorwaarde dat de regio ook financieel bijdraagt. De provincie maakt daar met deze investering ook echt werk van. Dat meldt Maureen Vermeulen van Bureau Drechtsteden vrijdag 9 juni 2017.

“Met deze miljoeneninvestering laat de provincie zien dat het oplossen van de duurste file van Nederland van uitermate groot belang is voor de bereikbaarheid van de Drechtsteden. Ik vind het heel mooi dat gedeputeerde Floor Vermeulen zich hiervoor sterk maakt,” zegt Hans Tanis, portefeuillehouder bereikbaarheid Drechtsteden. “Daarmee wordt aan de bijzondere samenwerking van de Drechtsteden, provincie en Rijkswaterstaat, weer verder handen en voeten gegeven. Zij aan zij trekken we op om deze regio op innovatieve wijze duurzaam bereikbaar te maken en te houden.”

Investeringen in de regio
Naast de aanpak van de A15 worden de komende jaren ook de andere rijkswegen in de Drechtsteden aangepakt. Er wordt flink geïnvesteerd in onze regio. Zo heeft Rijkswaterstaat 60 miljoen vrij gemaakt voor het groot onderhoud van de N3. En gaan zij ook de doorstroming op de aansluitingen A16/N3 en A15/N3 verbeteren.

Innovatie en duurzame mobiliteit
Vermeulen van Bureau Drechtsteden meldt: “De ruimte in onze regio is beperkt. Dat betekent dat we de wegen niet kunnen blijven verbreden voor een betere doorstroming. Daarom kijken we ook naar innovatieve en duurzame mobiliteit en transport. Nieuwe technologische, economische en maatschappelijke ontwikkelingen zorgen ervoor dat het gebruik van snelwegen verandert; ze zullen steeds minder negatieve effecten op hun omgeving hebben. Dit vraagt om een nieuwe kijk op wegen en mobiliteit. Samen met de provincie, Rijkswaterstaat en het bedrijfsleven bekijken we welke innovaties interessant zijn in de Drechtsteden.”

Besluitvorming bij provincie
De investering van 30 miljoen is een voorstel van Gedeputeerde Staten van de provincie in het kaderbesluit infrastructuur 2017 dat op 28 juni wordt vastgesteld voor de Provinciale Staten.