ALBLASSERDAM – Deze week hebben de wethouders Dorien Zandvliet en Peter Verheij het grondig gerenoveerde Bos Rijkee in Alblasserdam officieel geopend. De gemeente hoopt dat er met de opknapbeurt van het bos meer levendigheid ontstaat en meer samenhang tussen de winkel- en verblijfsgebieden Makado-Center en Plantageweg/Dam. Het bos is afgelopen maand aangewezen als gemeentelijk monument.

Het oorspronkelijke geriefhoutbos, dat dateert uit 1841, behoorde bij het herenhuis Huis Rijkee en is sinds 2004 in eigendom van de gemeente. Bijzondere kenmerken van een dergelijk bos zijn de situering van een klein bosperceel in veenweidegebied en de aanwezigheid van sloten. Het bos is zo veel mogelijk in oude glorie hersteld.

Renovatie
“Natuurwaarden, zoals de waterkwaliteit, zijn beter benut. De beplanting is onder de loep genomen en daar waar nodig gerooid en opnieuw aangebracht. De dichtgeslibde vijver is open gegraven en de sloten zijn uitgebaggerd. Door de aanleg van wandelpaden, bruggen en een zitsteiger is het bos beter toegankelijk. De historische stinzenmuurtjes zijn hersteld en voorzien van specifieke stinzenplanten, zoals verwilderende voorjaarsbloemen,” zo laat de gemeente op haar website weten.

Twee jaar
Al met al heeft de renovatie twee jaar geduurd. De gemeente heeft daarbij samengewerkt met omwonenden, de Historische Vereniging West-Alblasserwaard, de erfgoedcommissie en Vereniging Hendrick de Keyser.

Kosten
De gemeente maakte in 2015 een bedrag van 235.000 vrij voor de renovatie en Woonkracht10 beloofde 200.000 euro bij te dragen aan het project. Tot slot kocht de gemeente een stuk grond terug. Dit stuk grond naast Huis Rijkee is in 2009 door de gemeente verkocht aan Woonkracht10 voor 133.000 euro. Om het bos toegankelijk te maken van het Cortgene wilde de gemeente de grond terugkopen. Bij taxatie bleek dit 33.000 euro waard te zijn. Besloten werd om te ‘middelen’ en de grond terug te kopen voor 84.500 euro.

Houten kunstwerk
Een nieuw element in het bos is een houten kunstwerk van 2,2 x 1 meter in de vorm van een hoorn. Het is geschonken door de Alblasserdamse kunstenaar Roel Teeuwen en past volgens de gemeente ‘heel goed bij het karakter van het bos’.

Foto’s: Cees van der Wal en Wim Roos.