ALBLASSERDAM – Afgelopen week is op een vrolijke manier het afval- en duurzaamheidsproject #RESO (RuimEsSamenOp) op Integraal Kindcentrum (IKC) De Twijn in Alblasserdam afgesloten met de onthulling van het RESO-kunstwerk. De onthulling werd gedaan door kinderen die afgelopen jarig waren en wethouder Arjan Kraijo. De kinderen van De Twijn hebben in de achterliggende weken veel over afval, zwerfafval, recycling, zuivering, circulaire economie en duurzaamheid geleerd.

“Met het project hebben wij, Stichting Vrienden van De Twijn en organisatie Samen Meer Waarde, hen en vervolgens ook ouders, leerkrachten en ook onszelf meer bewust willen maken van ons gedrag met betrekking tot afval,” vertelt Anita Toes van de Stichting Vrienden van De Twijn.

Sinds maandag 6 maart leerden de kinderen vier weken lang over afval en wat dit voor het milieu betekent. De eerste week was dit met lesmateriaal in de groepen en in de tweede week met excursies. Dagopvang, peuters en kleuters hebben gekeken naar het ophalen van de mini- of grondcontainers. De groepen 3 en 4 zijn naar kringloopwinkel Opnieuw & Co geweest. Groepen 5 ontdekten hoe McDonalds zwerfaval probeert tegen te gaan en hoe zij hun afval scheiden. Groep 6 heeft als in een echt laboratorium met witte jassen en veiligheidsbrillen gehoord en gezien hoe waterzuiveringsinstallaties te werk gaan, maar zijn daar door proefjes ook zelf mee aan de slag gegaan. De combi-groep 6/7 heeft bij Ford Wensveen geleerd wat een garagebedrijf moet doen om zo milieubewust mogelijk te werken en hun afval te verwerken. Bij Zon&Zo hebben de kinderen van groep 7 laten zien hoe zonnetje-energie werkt en waarom dit zo goed is voor het milieu. Tot slot zijn de groepen 8 naar het LexLab in de Duurzaamheidsfabriek geweest waar ze verschillende workshops hebben gevolgd en een rondleiding hebben gekregen.

De derde week zijn alle groepen door de gehele week op verschillende routes door de wijken rondom locatie Pieter de Hoochplaats en locatie Parallelweg gelopen om zwerfafval te verzamelen. Kinderen stonden versteld hoeveel zwerfafval zij verzamelden en wat mensen al niet zomaar op straat en in de natuur weggooien.

In de laatste week is in iedere groep onder leiding van de kunstenaars van Atelier ErBij hard gewerkt aan kunstwerkjes van afval dat zij zelf van huis hebben meegebracht. Al die aparte kunstwerkjes zijn bij elkaar gevoegd op panelen. Dit totale kunstwerk is donderdagmiddag om 13:30 uur onthuld door wethouder Arjan Kraijo. Zowel de wethouder als directeur Martijn Beekhof benadrukten het belang van een bewustwordingstraject als dit.

“De onthulling van het kunstwerk is niet het einde van een mooi project, maar ook het begin van een afvalarme school,” vertelde directeur Martijn Beekhof. En, een blijvende bewustwording van afval en duurzaamheid bij de kinderen. Bepaalde onderdelen van het project zullen daarom ook worden geïmplementeerd in het jaarplan van het Kindcentrum.