ALBLASSERDAM – Wethouder Arjan Kraijo heeft vrijdag 7 april 2017 op basisschool Het Palet in Alblasserdam de nieuwe ouderkamer geopend. Daarmee ging een langgekoesterde wens van de school in vervulling. “Al jaren willen wij de ouderbetrokkenheid nog meer uitbreiden en stimuleren. Een ouderkamer is daarvoor een goed middel. Ieder kind groeit van ouderbetrokkenheid,” vertelde schooldirecteur Vera Doejaaren.

Een ouderkamer is een ontmoetingsplek voor ouders / verzorgers en vormt een schakel tussen ouders en school. Gastouders verwelkomen de ouders en helpen mee met organiseren. Er worden themabijeenkomsten georganiseerd op vooraf vastgelegde data.

Activiteiten
Het is de bedoeling dat er eens per maand op vrijdagochtend voor ouders een activiteit wordt georganiseerd in de nieuwe ouderkamer van Het Palet. Activiteiten die georganiseerd kunnen worden zijn bijvoorbeeld themabijeenkomsten over opvoeden, opgroeien, schoolse zaken, cursussen die de ontwikkeling van de ouders ten goede komen, zoals EHBO bij kinderen of taalcursussen.

Onderzoek
Directeur Doejaaren vertelt over de totstandkoming: “Mijn collega Annet Godeke, heeft in het kader van haar studie Master SEN zich dit tot doel gesteld. Samen met enthousiaste ouders is het gelukt. Haar onderzoeksvraag was: Kan het inrichten en in gebruik nemen van een ouderkamer de ouderbetrokkenheid van ouders in de groepen 1 en 2 van Brede School Het Palet vergroten? Met ouderbetrokkenheid wordt hier de betrokkenheid van ouders bij de school van hun kind in de breedste zin van het woord bedoeld. Niet alleen het helpen bij activiteiten (ouderparticipatie) maar ook het ondersteunen van hun kind bij schoolse zaken, zoals huiswerk en belangstelling voor datgene wat het kind op school doet. Onderzoek heeft aangetoond dat een kind waarvan de ouders betrokken zijn bij  de school, zich beter ontwikkelen.”

Mooi initiatief
Wethouder Arjan Kraijo sprak tijdens de opening van een ‘mooi initiatief’ . “Het is goed dat ouders elkaar willen ontmoeten en onderwerpen willen bespreken die belangrijk voor hen en hun kinderen zijn.”