Advertorial
Week van de Kindercoaching
Van 3 tot 9 april is het de Week van Kindercoaching. Graag maak ik van deze gelegenheid gebruik mijn kindercoachpraktijk in Alblasserdam bij je te introduceren,  je te informeren wat kindercoaching is en wat ik voor jou en je kind kan betekenen.

Wie ben ik?
Als moeder van drie kinderen en leerkracht op een basisschool in Alblasserdam, zie ik in mijn werk veel kinderen met verschillende (onderwijs)behoeften. En hoewel leerkrachten zoveel mogelijk tegemoet proberen te komen aan de individuele behoeften van kinderen, lukt het niet altijd een kind alles te geven wat het nodig heeft. Het kan gaan om extra aandacht op het gebied van rekenen, taal, spelling of lezen, maar er zijn ook kinderen met problemen in de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Het aantal meer- en hoogbegaafde en hooggevoelige kinderen dat met hun ziel onder hun arm loopt, in grote klassen, neemt toe. Ze voelen zich anders dan anderen, weten niet hoe ze hun talenten in kunnen zetten en zo raken zij in de put.  Voor al deze kinderen voelde ik mij tekortschieten in het onderwijs en vanuit dat gevoel ben ik Kindercoachpraktijk Nicole Coaching gestart.

Waarom en wanneer kindercoaching?
De prestatiegerichte maatschappij waarin we leven, vol met een ontelbare hoeveelheid prikkels, vraagt veel van ons, maar zeker ook van onze kinderen. We moeten voldoen, want anders ‘vallen we uit’. Er worden hoge eisen gesteld aan ons en aan onze kinderen. We ‘moeten’ scoren en het liefst uitblinken, we moeten veel, we moeten méér, we moeten sneller en soms verliezen we even uit het oog wie we zijn, wat we willen, hoe we ons voelen…
Er gaat veel om in kinderkoppies! Vaak vinden kinderen het lastig om over hun gevoelens te praten. Ze durven, kunnen of willen het niet en soms is het even té-veel! In het hoofd van je kind dreigt het een chaos te worden. Je kind raakt uit balans en dreigt vast te lopen. Dit kan zich uiten in bijvoorbeeld faalangst, opgekropt verdriet door rouw of scheiding, gedragsproblemen, angsten… Natuurlijk probeer je als ouder/verzorger eerst zelf de vinger op de zere plek te leggen, maar dit lukt niet altijd. Ik kijk dan graag kortdurend met jou en  je kind mee op zoek naar oplossingen.

Wat biedt Nicole Coaching?

  • Kindercoaching: Ik help kinderen oplossingen te vinden bij problemen. De oplossing zit vaak in je kind zelf. Graag wil ik met je kind op zoek naar zijn/haar eigen talenten, kwaliteiten, kennis en vaardigheden om deze effectiever in te zetten om hem/haar zodoende weer lekker in ’t velletje te krijgen.
  • Beelddenktraining: Beelddenkers hebben een andere manier van informatie opslaan. Een beelddenker leert dus heel anders. We hebben het hier over ongeveer 5% van alle mensen. Op school wordt in woorden onderwezen met als gevolg dat beelddenkers vaak vastlopen. Niet omdat zij de stof niet aankunnen, maar omdat zij moeite hebben om op de traditionele manier de stof te begrijpen en op te slaan! Als gecertificeerd beelddenkcoach, leer ik je kind tijdens de beelddenktraining de lesstof te vertalen naar beelden en zodoende te onthouden.
    Op de website http://ikleeranders.nl/beelddenken/ vind je meer informatie over beelddenken. Vermoed je na het lezen dat jouw kind in beelden denkt en baat zou kunnen hebben bij de training, dan nodig ik je uit vrijblijvend contact op te nemen.
  • SoVa-training: Het aanleren van sociale vaardigheden waardoor je kind meer zelfvertrouwen krijgt en het voor zichzelf op kan en durft te komen.
  • Bijles in rekenen, taal/spelling en (begrijpend)lezen. Soms krijgt je kind al extra instructie in de klas. Dat kan genoeg zijn om weer aan te haken bij de lesstof, maar soms is je kind meer gebaat bij hulp in een 1-op-1 situatie op een rustige plek.
  • Huiswerkbegeleiding: Ik leer je kind het huiswerk in te plannen en leer je kind studievaardigheden aan. Bij het voorbereiden van een presentatie, boekenbeurt of het maken van een werkstuk help ik ook graag.

Ik nodig je van harte uit een kijkje te nemen op mijn website voor nog meer informatie. Natuurlijk ben je van harte welkom voor een vrijblijvende kennismaking.

Vanwege de frisse start van mijn praktijk, begin ik met kortingen tot 25% op de tarieven!

Nicole Coaching
Touwbaan 14, 2953 HB Alblasserdam
Telefoon 06 452 779 63
E-mail: info@nicolecoaching.nl
Website: www.nicolecoaching.nl
Facebook: https://www.facebook.com/nicolecoachingalblasserdam/