ALBLASSERDAM – De Stichting Sporthal Molenzicht (SSM), die zich inzet voor de bouw van een nieuwe sporthal op het korfbalveld van CKC Kinderdijk in Alblasserdam, heeft meer geld van de gemeente nodig. Wethouder Arjan Kraijo meldt dat de SSM nieuwe berekeningen heeft gemaakt, waaruit blijkt dat de stichting jaarlijks geen 62.000 euro, maar 74.000 euro aan investeringssubsidie nodig heeft. Daarnaast is er 85.000 euro nodig voor de aanleg van extra parkeerplekken. Tot slot wordt gevraagd om een gemeentelijk garantstelling voor de hypotheek.

Woonkracht 10 haakt af
In februari 2014 heeft de gemeenteraad van Alblasserdam de realisatie van de sporthal mogelijk gemaakt met een éénmalige bijdrage van 250.000 euro en een jaarlijkse bijdrage van 90.620 euro (subsidie en huur bewegingsonderwijs samen). Daarnaast heeft de gemeente 130.000 euro verstrekt voor de voorbereiding en begeleiding. Toen was er nog sprake van dat Woonkracht10 eigenaar zou worden van de hal. De stichting en Woonkracht10 zijn er echter samen niet uitgekomen, waardoor de woningcorporatie geen rol meer zal vervullen als eigenaar van de sporthal. Om die reden werd een nieuwe opzet gemaakt.

Nieuw plan
Het nieuwe plan van de SSM is dat de stichting de grond koopt en de hal in eigen beheer bouwt. De stichting zoekt hiervoor een financier, houdt de grond en de hal in eigendom, onderhoudt en exploiteert de hal in eigen beheer. Vervolgens verhuurt de SSM de hal tegen een gebruiksvergoeding aan de gemeente ten behoeve van bewegingsonderwijs, aan korfbalclub CKC en gymnastiekvereniging KDO en beperkt aan derden.

Extra geld en garantstelling nodig
Op basis van het bovenstaande heeft de SSM haar meerjarenexploitatie overlegd. In deze cijfers gaat de stichting er vanuit dat de gemeente jaarlijks (23 jaar lang) 12.000 euro extra bijdraagt ten opzichte van het besluit uit 2014. Daarnaast gaat de stichting er vanuit dat de gemeente voor 85.000 euro parkeerplekken aanlegt. Verder meldt de wethouder dat in 2014 rekening werd gehouden met inzet van ambtenaren van de gemeente tot en met 2015. “Door de langere doorlooptijd van het project zijn de kosten die de gemeente maakt voor voorbereiding en begeleiding 35.000 euro hoger dan voorzien,” aldus wethouder Kraijo. Tot slot vraagt de SSM aan de gemeente om garant te staan voor de lening van ruim 2,6 miljoen euro die SSM aan moet gaan om de hal te kunnen bouwen. Tegenover deze gemeentegarantie staat een eerste recht van hypotheek op de hal en de ondergrond, die een waarde van 3,5 miljoen euro vertegenwoordigen.

Raadsvoorstel
Via een raadsvoorstel vraagt wethouder Arjan Kraijo aan de gemeenteraad om met de extra investeringen en de garantstelling in te stemmen. Het voorstel zal op korte termijn in de gemeenteraad worden behandeld.

Instemming
Vanuit de gemeente en vanuit sportbelangen is het gewenst dat de hal voorafgaand aan het speelseizoen 2018 / 2019 wordt geopend. Hiervoor is echter wel eerst de instemming van de gemeenteraad voor nodig. Verder is het zo dat de leden van gymnastiekvereniging KDO op 11 maart, tijdens de algemene ledenvergadering, nog moeten instemmen met de realisatie van de sporthal. Het bestuur gaat er vanuit dat dit ook zal gaan gebeuren. De leden van korfbalclub CKC Kinderdijk stemden op 20 februari in met de plannen voor de realisatie van de hal.

Start voor uitspraak rechter
Daarnaast is het zo dat er nog twee beroepen lopen tegen de omgevingsvergunning. De rechter zal deze beroepen op 13 april 2017 behandelen. De uitspraak zal vervolgens uiterlijk 6 juli worden gedaan. Wethouder Kraijo laat echter in een brief aan de raad weten dat er ondanks de lopende beroepen niet gewacht zal worden op de uitspraak van de rechter, maar dat er voor die tijd gestart zal worden met de bouw van de hal. “Gelet op de sterke behoefte aan sportruimte die er binnen de gemeente is, en gelet op de zorg dat bouwkosten en financieringsrente zullen stijgen als een uitspraak wordt afgewacht, willen SSM en burgemeester en wethouders, ondanks de lopende beroepen starten met de bouw van de hal.”

Grootste zorg
De grootste zorg van de stichting en het college van burgemeester en wethouders is de fiscale regelgeving. De opzet van de stichting is namelijk gebaseerd op huidige regelgeving, die op korte termijn zal wijzigen. Het maximale risico is dat de SSM de btw van de bouwkosten niet meer mag aftrekken. Wethouder Kraijo schrijft hierover: “De verantwoordelijkheid voor dit risico ligt primair bij de SSM. Als de regelgeving negatief uitpakt, is er echter wel een aanzienlijke kans dat het probleem niet door de stichting op te lossen is. Als garantsteller, maar ook als belanghebbende, moet de gemeente daarom rekening houden met dit risico.”

Gemeenteraad
De gemeenteraad zal op korte termijn beslissen over hoe er wordt omgegaan met de aanvragen vanuit de stichting en het college. In het voorstel zijn drie geheime bijlages gevoegd. Dit zijn de ‘risico’s bij snelle start bouw’, de ‘stichtingsbegroting SSM’ en de ‘meerjarenexploitatie SSM’. Vanwege de gevoelige informatie, zijn deze bijlages alleen beschikbaar gesteld aan de gemeenteraad.

Artist impressions via KDO.