ALBLASSERDAM – In de stromende regen heeft wethouder Peter Verheij maandag 6 maart 2017, langs de Van Hogendorpweg in Alblasserdam, de eerste container voor plastic, blik en pak uitgereikt. De container werd overhandigd aan de familie Van der Linden. “Dit is een modelgezin als het gaat om afvalscheiden. Het gezin deed mee aan het afvalproject 100-100-100 en de kinderen gaan naar een afvalvrije school,” zo motiveerde wethouder Verheij de keuze om aan dit gezin de eerste plasticcontainer te overhandigen.

Afval kan in Alblasserdam, wat wethouder Verheij betreft nog veel beter gescheiden worden. Verheij vertelt: “Daarom krijgen de inwoners als extra service hun eigen container. In andere gemeenten is dit al succesvol gebleken. De aangeboden hoeveelheid plastic, blik en pak neemt toe en het restafval neemt af.”

Verzamelcontainers
De grote verzamelcontainers in het dorp blijven ook beschikbaar. Wel heeft de gemeente er een aantal verplaatst naar een andere locatie. Bewoners van hoogbouw kunnen zodoende ook dichtbij huis hun plastic afval kwijt. Omdat alle inwoners hiermee goed de gelegenheid hebben dit afval aan te bieden, stopt de inzameling van de plastic zakken via de haken aan lantaarnpalen. Op vrijdag 3 maart was de laatste ophaaldag. De haken worden binnenkort weggehaald.

Minder vaak legen
De inzameling van plastic, blik en pak is één keer in de vier weken. Zodra de nieuwe bakken er staan, wordt ook restafval minder vaak opgehaald. Het legen van de grijze huis-aan-huis-containers met restafval gaat naar één keer in de vier weken. Voor huishoudens waar luiers worden gebruikt en waar nu nog een grijze container in gebruik is, is er een speciale regeling getroffen om stank te voorkomen. De huishoudens kunnen zich bij de gemeente registreren en zodoende een pas krijgen om de luiers in de dichtstbijzijnde ondergrondse containers te gooien.

Chip
De nieuwe container, die is voorzien van een oranje deksel en een inhoud heeft van 240 liter, wordt tussen 6 en 17 maart aan huis geleverd. De bak heeft een chip die gekoppeld is aan het huisadres. “Zo weten we precies hoeveel bakken in omloop zijn. De inzamelvoertuigen legen alleen gechipte containers. Hiermee voorkomen we dat onterecht aangeboden bedrijfsafval (in niet -gechipte containers) terechtkomt bij het huishoudelijk afval. De chip is niet gekoppeld aan persoonsgegevens. De privacy is gewaarborgd,” zo laat de gemeente weten.

Meer recyclen, minder verbranden, minder betalen
Wethouder Peter Verheij hoopt dat Alblasserdammers de schouders eronder zetten en massaal afval gaan scheiden: “Plastic, blik en pak zijn waardevolle grondstoffen voor nieuwe producten. Nu belanden deze grondstoffen vaak nog in de restafvalcontainer. Dat is jammer want restafval gaat de verbrandingsoven in en wordt niet hergebruikt. Alblasserdam wil bijdragen aan een beter milieu. Willen we écht resultaat boeken dan moeten we er allemaal onze schouders onder zetten. Als je goed afval scheidt, houd je ook nauwelijks restafval over. Bovendien zal dit uiteindelijk merkbaar zijn in wat er aan afvalstoffenheffing wordt betaald. Hoe meer er gescheiden wordt, hoe goedkoper het wordt.”

Grondstoffenplan
De wijzigingen in de inzameling van plastic, blik en pak zijn onderdeel van het grondstoffenplan van de gemeente. Het doel van de maatregelen in dit plan is dat iedere inwoner in 2020 nog maar 100 kilo restafval per jaar inlevert. Op dit moment is het nog 233 kilo per Alblasserdammer. “Later dit jaar ga ik naar de gemeenteraad om te zien of we ‘diftar’ in kunnen voeren in Alblasserdam. Mijn stelling is dat alleen deze containers in combinatie met ‘diftar’ het streven van 100 kilo per persoon per jaar haalbaar is.”

Diftar
Diftar staat voor gedifferentieerde tarieven waarbij per huishouden geregistreerd wordt hoeveel afval aangeboden wordt en hoe meer afval een burger aanbiedt hoe hoger de afvalstoffenheffing zal zijn. Omgekeerd levert betere afvalscheiding en het aanbieden van minder afval een lagere variabele afvalstoffenheffing op, het vastrecht blijft echter hetzelfde. In Alblasserdam wil Verheij overigens niet werken per kilo, maar per keer dat de ondergrondse container wordt geopend. “Het systeem om per kilo te betalen is veel te duur.”

De gemeente heeft een document opgesteld, met daarin antwoorden op veelgestelde vragen. Dit document is hier te downloaden.