KINDERDIJK – Het groeiende toerisme in goede banen leiden zonder dat het werelderfgoed en de identiteit van Kinderdijk en omgeving er onder lijden. Dat wil de gemeente Molenwaard met het nieuwe bestemmingsplan Werelderfgoed Kinderdijk-Elshout regelen. De eerder vastgestelde gebiedsvisie vormt de onderbouwing voor het ontwerpbestemmingsplan, dat tot en met 19 januari 2017 ter inzage ligt. Ook de kaders die de gemeenteraad Molenwaard heeft gegeven en de inbreng van derden liggen aan de basis van het nieuwe plan.

Het bestemmingsplan gaat over het gebied van het werelderfgoed tussen het dorp Kinderdijk, de gemeente Alblasserdam en de kern Nieuw-Lekkerland. Het beschrijft de huidige culturele-, natuur-, en landschapswaarden van het karakteristieke gebied dat vooral bekend is om zijn 19 molens. Daarnaast biedt het plan ruimte om maatregelen uit te voeren die in de gebiedsvisie worden beschreven. Zoals de bouw van een nieuw bezoekerscentrum, parkeergelegenheden op verschillende locaties en standplaatsen voor campers.

Zorgvuldig voorbereid
Om het werelderfgoed enerzijds zo goed mogelijk te beschermen en anderzijds toerisme mogelijk te maken zonder dat dit de leefbaarheid voor inwoners van Molenwaard en Alblasserdam aantast, is er veel tijd en energie gestoken in de zorgvuldige voorbereiding van dit nieuwe bestemmingsplan. Zo is de gebiedsvisie, die eraan ten grondslag ligt, met tal van betrokkenen uitgebreid besproken en gecommuniceerd. Het voorontwerp van het bestemmingsplan is ter inzage gelegd, er zijn twee informatieavonden gehouden en met molenbewoners zijn individuele gesprekken gevoerd. De inbreng uit deze gesprekken en bijeenkomsten is meegenomen in het plan. Verder is het voorontwerpbestemmingsplan voorgelegd aan het Waterschap, de provincie, drinkwaterbedrijf Oasen, Rijkswaterstaat, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en Unesco. Zij zijn akkoord met dit ontwerpbestemmingsplan.

Aanvullende afspraken over leefbaarheid
Niet alles kan worden geregeld in een bestemmingsplan. Om alle belangen zo goed mogelijk te behartigen, worden ook andere, aanvullende afspraken gemaakt waarbij de gemeenten Molenwaard en Alblasserdam en de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk nauw samenwerken. Bijvoorbeeld over de identiteit van het gebied en de leefbaarheid voor molenbewoners en inwoners van het dorp Kinderdijk en Alblasserdam. Het zijn vooral afspraken over het in goede banen leiden van de bezoekersstromen.

Geïnteresseerden kunnen het ontwerpbestemmingsplan en alle bijlagen bekijken op de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder nummer NL.IMRO.1927.BPwerelderfgoedDD-ON01. Belanghebbenden kunnen tot en met 19 januari 2017 een zienswijze indienen. De gemeenteraad van Molenwaard weegt de binnengekomen zienswijzen mee tijdens de behandeling van het bestemmingsplan in haar vergadering. De vergaderdatum is nog niet bekend.