ALBLASSERDAM – Op de Nieuwjaarsbijeenkomst van 11 januari 2017 in Landvast heeft burgemeester Jaap Paans van Alblasserdam aan de voorzitters / vertegenwoordigers van 6 van de 7 lokale politieke partijen de Inspiratieagenda 2017-2022 overhandigd. Daarin staan ideeën, wensen en vraagstukken van inwoners en ondernemers. Het doel hiervan is de politieke partijen in Alblasserdam te inspireren bij het schrijven van hun verkiezingsprogramma’s.

Zestig ideeën
Er zijn al ruim zestig ideeën binnen verdeeld over tien thema’s, zoals een permanente banenmarkt, een mobiel buurthuis voor ouderen, een megaglijbaan en stemrecht voor 14-18 jarigen.

Groeien en bloeien
Jaap Paans: “Ik hoop dat er wensen en ideeën binnen blijven komen bij de gemeente, want deze Inspiratieagenda is een dynamisch document, het moet blijven groeien, zodat sommige ideeën uiteindelijk kunnen bloeien. Zo zijn we bijvoorbeeld benieuwd naar wat er nog meer op thema’s zoals zorg, arbeidsmarkt of ouderen aan mooie ideeën of wensen binnen komen. Op 15 maart organiseren we, tijdens de uitslagenavond van de Tweede Kamerverkiezingen, een debatavond over alle tot dan toe ingediende ideeën. Een debatavond voor, door en met Alblasserdammers. Ik reken op veel bijdragen, meningen en suggesties, zodat het een constructieve avond wordt. We kijken ernaar uit!”

Zelf indienen
Alblasserdammers die ook ideeën of wensen hebben, kunnen deze indienen in de ideeënbus in de hal van het gemeentehuis of per mail via bestuurssecretariaat@alblasserdam.nl.