ALBLASSERDAM – Eén persoon heeft op tijd een vergunning aangevraagd om op oudejaarsdag met carbid te schieten in Alblasserdam. Deze persoon krijgt van de gemeente toestemming om tussen 18.00 en 02.00 uur met carbid te schieten langs de Kabelbaan in het Damdorp. Een andere aanvraag om te mogen carbidschieten in recreatiegebied het Lammetjeswiel kwam volgens de gemeente te laat binnen en is daarom niet goedgekeurd. Concreet houdt dit in dat niemand in Alblasserdam, op één persoon na, toestemming krijgt om te mogen carbidschieten op oudejaarsdag. De politie zal tijdens de jaarwisseling in Alblasserdam handhavend optreden tegen carbidschieters die geen vergunning hebben. 

Eerder deze maand meldde de gemeente dat de burgemeester had besloten om tijdens de jaarwisseling 2016-2017 carbidschieten van 18.00 tot 2.00 uur ’s nachts toe te willen staan op drie plaatsen in het dorp, mits mensen toestemming zouden aanvragen om te mogen carbidschieten. De toegewezen plaatsen waren het oude handbalveld bij sportpark Souburgh, het grasveld naast het basketbalveld aan de Vondellaan en het voetbalveld in recreatiegebied het Lammetjeswiel.

Eén persoon diende een verzoek in, maar vroeg ook of het mogelijk was om in plaats van bij Sourburgh te ‘schieten’ bij de Kabelbaan te mogen ‘schieten’.  De gemeente heeft hiermee ingestemd. De locatie bij de Kabelbaan, schuin tegenover de carpoolplaats en tegenover Nedstaal, is daarmee de enige legale carbidschietplek in Alblasserdam.

Het afsteken van carbid mag alleen onder de volgende de volgende voorwaarden:
–    Alleen carbidschieten tussen 18.00 en 2.00 uur s ‘nachts.
–    Om de veiligheid van het publiek en de eigen veiligheid te waarborgen vindt het carbidschieten plaats door een persoon van ten minste 16 jaar oud, die zich houdt aan de wet- en regelgeving rondom alcohol en- drugsgebruik.
–    Schieten: in een richting die tegengesteld is aan de richting van de dichtstbijzijnde (woon) bebouwing, en waar geen busdeksels of andere gevaarlijke voorwerpen worden weggeschoten. Het gebruik van (voet)ballen of andere afsluitingen gebeurt zodanig, dat daardoor geen schade wordt veroorzaakt.