ALBLASSERDAM – Rijkswaterstaat is een landelijke campagne begonnen om stremming door te hoge vrachtwagens voor tunnels te verminderen. Bij de Noordtunnel bij Alblasserdam waren er vorig jaar 31 hoogtemeldingen. Europese regelgeving schrijft voor dat vrachtwagens niet hoger mogen zijn dan vier meter. “De instelling van de hoogtedetectie staat bij Alblasserdam op 4.30 meter,” vertelt persvoorlichter Nicole Wegman van Rijkswaterstaat. In 50 tot 80 procent van de gevallen komt de chauffeur uit het buitenland, met name uit Oost-Europa.

Schade
Een te hoge vrachtwagen die een tunnel inrijdt kan veel schade veroorzaken aan de constructie en aan de systemen aan het plafond van de tunnel. Tunnels zijn daarom uitgerust met hoogtedetectie, een soort automatische meetlat vóór de tunnel.

Hoogtedetectie
Als een chauffeur met een te hoog voertuig door de tunnel wil, treedt de hoogtedetectie in werking en krijgt hij aanwijzingen om een andere route te kiezen. Rijdt de vrachtwagen toch door, dan wordt de tunnel afgesloten. Vervolgens moet de te hoge vrachtwagen voor de tunnel weggehaald worden. Dit kost 10 à 20 minuten per hoogtemelding en leidt ook voor overige weggebruikers tot vertraging en (maatschappelijke) schade. De chauffeur van betreffende vrachtwagen riskeert bovendien een boete van 700 euro. Overigens zijn niet alle vrachtwagens te hoog geladen. Ook bijvoorbeeld een klapperend dekzeil kan de hoogtesensoren activeren.

Flyers
Rijkswaterstaat en TLN willen de frequentie van de hoogtemeldingen en de vertragingen die ze met zich meebrengen verminderen. Daarvoor ontwikkelde Rijkswaterstaat, in samenwerking met TLN een informatieve flyer en een animatie. Chauffeurs kunnen in de flyer lezen wat zij kunnen doen om een hoogtemelding te voorkomen. De animatie legt chauffeurs uit wat zij moeten doen als de hoogtedetectie voor een tunnel meet dat hun wagen tóch te hoog is.

18 tunnels
Nederland telt in het rijkswegennet 18 tunnels. Nog eens 6 tunnels zijn gepland of in aanbouw. De hoogte van tunnels varieert. Dit komt doordat de normen waaraan tunnels moeten voldoen in het verleden anders waren dan nu. De Noordtunnel bij Alblasserdam heeft een hoogte van 4,5 meter.  Meer informatie over de hoogtemeldingen bij tunnels is te vinden op de pagina Tunnels.

Top 5 tunnel hoogtedetecties 2015
Velsertunnel: 8677
Coentunnel: 1249
Drechttunnel: 438
Zeeburgertunnel: 326
Swalmentunnel: 146
(Cijfers: Rijkswaterstaat)

20161013_1436240-medium   20161013_144937-medium 20161013_145156-medium  vrachtwagenklem-medium