Onder de statushouders zijn ook vluchtelingen die vorig jaar werden opgevangen in de noodopvang in de oude Beukelmanschool in Alblasserdam.

Onder de statushouders zijn ook vluchtelingen die vorig jaar werden opgevangen in de noodopvang in de oude Beukelmanschool in Alblasserdam.

ALBLASSERDAM – Het gaat Alblasserdam lukken om dit jaar 53 zogenoemde ‘statushouders’ te huisvesten in Alblasserdam. Onder deze statushouders zijn ook vluchtelingen die vorig jaar werden opgevangen in de oude Beukelmanschool aan de Lelsstraat in Alblasserdam. Statushouders zijn asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben ontvangen. De ‘asielvinders’ krijgen via Woonkracht10 een woning toegewezen in het dorp. In de gemeenteraad van het Damdorp zijn er echter wel zorgen over spreiding van de statushouders in het dorp en er is onenigheid over de communicatie richting de andere Alblasserdammers. Dat bleek dinsdagavond 22 november 2016 bij de gemeenteraadsvergadering.
Concentratie
Diverse politieke partijen drongen er dinsdag op aan om de statushouders niet te dicht bij elkaar in dezelfde wijken te huisvesten, maar te spreiden over heel Alblasserdam. Wethouder Dorien Zandvliet vertelde dat dit niet in alle gevallen mogelijk is: “Woningen worden toegewezen op basis van inkomsten. De inkomsten van statushouders zijn over het algemeen heel laag. Dat betekent dat ze in de goedkopere woningen van Alblasserdam terecht komen en dat betekent ook dat er in sommige gevallen concentratie plaatsvindt. We zijn hierover in gesprek met Woonkracht10 die huismeesters in haar gebouwen terug wil, om zodoende aan de leefbaarheid in de sociaal zwakkere omgeving te werken.”

Zorgen
De VVD bij monde van Herman Verweij zei zich zorgen te maken over het geconcentreerd huisvesten. “We gaan ons zorgen maken over draagkracht en draagvlak op het moment dat we horen dat dit leidt tot concentratie van statushouders in sociaal zwakkere omgevingen. Dat zijn ingrediënten die afbreuk doen aan draagkracht en draagvlak en die je niet met een huismeester oplost.”

Onderdeel van samenleving
Ook andere partijen pleitten voor spreiding. Arco Strop (CDA): “We zien graag dat er ingezet wordt op spreiding van statushouders in Alblasserdam. Daarnaast vinden we het belangrijk dat mensen die er komen wonen, echt onderdeel worden van onze samenleving. Het voorzien van een woning is daarin verre van genoeg.”

Groots uitpakken?
Verder was er verdeeldheid over hoe de gemeente zou moeten communiceren richting de inwoners van Alblasserdam over de vestiging van statushouders. Albert Brasser van de SGP pleitte in eerste instantie voor een open communicatie: “Vergeet de burger niet! Door open en eerlijke communicatie kunnen we de acceptatie van statushouders vergroten. Ook dit aspect mogen we niet vergeten.” Later vroeg Brasser zich af: “Het huisvesten van statushouders is niets nieuws; het zijn er alleen meer dan vroeger. Is het nodig dat we dit open en eerlijk uitdragen? Moeten we er veel werk van maken? Is het nodig dat we groots uitpakken qua communicatie?”

Onrust weghalen
Arco Strop van het CDA antwoordde hierop: “Het lijkt me een retorische vraag of we hier open en eerlijk over moeten zijn. Dat is per definitie. Je ziet dat dit soort zaken onrust kan veroorzaken in de samenleving. Die onrust is voor een groot deel weg te halen als je hier gewoon open en eerlijk over communiceert. Moet je hierover hoog van de toren blazen? Nee dat niet.”

Niet in mijn achtertuin
Ramon Pardo van de D66 gaf aan de vraag breder te willen trekken. Hij zei “Waar ik met name aandacht voor wil vragen is de groep mensen die geen onderdeel van de oplossing zijn, maar mensen die zeggen ‘dit wil ik niet in mijn achtertuin’. Die zijn er ook in Alblasserdam. Daar moeten we ons hoofd niet voor het in het zand steken. Hoe ga je daar het gesprek mee aan? Die noot zouden we in het Alblasserdamse moeten kraken. Kunnen we ook die mensen meekrijgen in dit proces?”

Waarom zoveel aandacht?
PvdA’er Haci Erdogan voelde er weinig voor om er uitgebreid over te communiceren. Hij stelde: “Je kunt er heel open en breed over communiceren, maar je kunt ook kiezen voor een natuurlijk proces. Er komt een huis leeg en dan komt er iemand in wonen. Als het de eerste allochtonen zouden zijn, valt het op, maar als er nu iemand met een ander kleurtje in Alblasserdam gaat wonen, valt dat niet eens meer op. Waarom moet je daar zoveel aandacht aan besteden? Ik denk dat het integratieproces veel belangrijker is.”

Gesprek aangaan
Dat was tegen het zere been van Ramon Pardo. De D66’er stelde: “Hier ageer ik tegen. Als je het sentiment ziet dat op sociale media rondom plaatsing van statushouder rondwaait, wil ik daar iets tegen doen. Ik wil in ieder geval een indicatie krijgen hoe dit valt in een wijk en welke reacties daarop zijn. Daar moet je als gemeente gevoel bij hebben en als dat gevoel niet goed is, moet je het gesprek met elkaar aangaan. Natuurlijk is begeleiding van de statushouder belangrijk, maar we moeten daarin de omgeving niet vergeten.”

Verbazing
Erdogan vroeg zich daarop af: “Als die sentimenten er zijn, moet je het gesprek aangaan, maar zijn die signalen er?” Pardo antwoordde: “Ja, ja meneer Erdogan, die hebben we en het verbaast met dat u die niet heeft. Er gebeurt nogal iets in de samenleving als het gaat om gesprekken over statushouders. Ik raad u aan online eens het een en ander hierover te lezen.”

Arabisch
Wethouder Dorien Zandvliet vertelde altijd open te zijn geweest over hoeveel statushouders er in Alblasserdam gehuisvest worden. “Enkele honderden statushouders zijn in de afgelopen jaren in Alblasserdam komen wonen. Daar is nooit heel veel onrust over geweest in de samenleving. Wat wij op dit moment wel aan het doen zijn is dat we mensen hebben lopen in onze samenleving die de ogen en oren zijn. Die groep hebben we versterkt. We hebben iemand aangenomen die de Arabische taal machtig is, zodat we kunnen kijken wat er gebeurt. En als er zich iets voordoet, kunnen we beter bemiddelen. Verder kunnen we er bij culturele ongemakken en problemen beter naar kijken.”

Statushouders
Dit jaar krijgen 53 statushouders een woning in Alblasserdam. Daarmee is de taakstelling van de gemeente Alblasserdam voor 2016 ruim gehaald. De gemeente ontvangt vanuit het rijk per statushouder 2370 euro voor maatschappelijke begeleiding, integratie en participatie. Deze vergoeding geldt alleen voor statushouders tussen de 18 en 65 jaar.

Alleenstaande mannen
De taakstelling voor volgend jaar vanuit het rijk is dat er 16 statushouders worden gevestigd in de eerste helft van 2017. Wethouder Zandvliet verwacht deze taakstelling ook te gaan halen.  “Wat we zien is dat er veel alleenstaande mannen deze kant op komen en dat er uiteindelijk gezinsherenigingen gaan plaatsvinden. De mensen die hierheen komen, tellen ook mee voor de taakstelling van volgend jaar.”

Meer
Peter Sterrenburg van de ChristenUnie gaf aan dat hij graag ziet dat Alblasserdam volgend jaar meer statushouders huisvest in het dorp dan nu op de planning staat. Sterrenburg: “Er bekruipt ons een gevoel van onbehagen. We zien in 2017 een mindere opdracht in het vizier ligt, terwijl je moet vaststellen dat het vluchtelingenprobleem zeker niet is afgenomen. Ik vind het jammer dat we niet gewoon het aantal statushouders kunnen huisvesten dat we nu gewend zijn.”

Inburgeren
De gemeente wil de nieuwe Alblasserdammers zo snel en goed mogelijk laten inburgeren. Onder meer werkeloze Alblasserdammers zullen worden ingezet voor begeleiding van de statushouders. “Wij geloven heel erg in een lokale aanpak. Op die manier komt er meer voeling met de lokale samenleving,” aldus wethouder Zandvliet.

Participatieverklaring
Onderdeel van de inburgering is het ondertekenen van de participatieverklaring, waarmee de statushouder verklaart kennis te hebben genomen van de Nederlandse waarden, deze helpt uit te dragen en een actieve bijdrage wil leveren aan de Nederlandse samenleving. Vluchtelingenwerk verzorgt een workshop over deze verklaring, de burgemeester verzorgt een les democratische beginselen en de Stichting Interkerkelijke Hulp Vluchtelingen Alblasserdam verzorgt een rondleiding door Alblasserdam langs onder meer het gemeentehuis, de bibliotheek en Dok11. Als sluitstuk van dit traject wordt de participatieverklaring ondertekend tijdens een feestelijk en officieel moment.

Tekst: Peter Stam. Foto: Cees van der Wal.

Onder de statushouders zijn ook vluchtelingen die vorig jaar werden opgevangen in de noodopvang in de oude Beukelmanschool in Alblasserdam.

Onder de statushouders zijn ook vluchtelingen die vorig jaar werden opgevangen in de noodopvang in de oude Beukelmanschool in Alblasserdam.