IHC-©ceesvdwal_4KINDERDIJK – Scheepsbouwer IHC gaat nog eens 425 banen schrappen. Dat meldt het bedrijf vrijdag 14 oktober in een persbericht. “Blijvend slechte marktomstandigheden dwingt tot aanscherping van de strategie. De directie is voornemens om ongeveer 425 vaste en tijdelijke contracten te reduceren, voornamelijk in indirecte en ondersteunende functies,” legt een woordvoerder van IHC uit. Vorig jaar moesten al 1000 flexibele krachten en bijna 500 medewerkers vertrekken.

Reservehelling
“De economische ontwikkelingen in de markten waarin IHC opereert, blijven zeer onrustig. Met name het niveau van de olieprijs en de groeiende internationale concurrentie hebben net als in 2015 in de eerste negen maanden van 2016 geresulteerd in een fors lagere orderintake dan gepland. IHC kondigde al eerder aan dat het verwacht voor geheel 2016 onder het geprognosticeerde verkoopbudget te blijven. Het bijbehorende lage omzetniveau noodzaakt tot forse kostenreducties bij met name de ondersteunende functies in de organisatie. Daarnaast zal ook de eigen sectiebouw verder worden afgebouwd om de concurrentie uit Oost-Europa en Azië het hoofd te bieden. IHC zal de scheepsbouwhelling in Krimpen als belangrijkste helling behouden. De helling in Kinderdijk wordt aangehouden als reserve scheepsbouwhelling,” aldus de woordvoerder van IHC.

Als gevolg van de economische situatie en de noodzaak tot bezuiniging wordt de Raad van Bestuur teruggebracht tot twee leden, te weten CEO, Dave Vander Heyde en CFO, Arie Vergunst.

Toekomst in kennisfunctie
IHC verwacht na het doorvoeren van de afslanking een kleiner en gezonder bedrijf te zijn dat haar positie als toonaangevende leverancier van maritiem equipment volop waar kan maken. De komende periode zal IHC dan ook veel nadruk leggen op het versterken van de verkoopactiviteiten. Daarnaast zullen de florerende bedrijven, zoals Beavers, IQIP en Services, ruimte krijgen om hun groeipotentieel optimaal te benutten. IHC investeert bovendien in de versterking van al aanwezige kennis van medewerkers om zodoende haar leidende positie te behouden op het gebied design, engineering, assemblage en in bedrijf stellen van schepen en equipment. Aanvullend hierop worden de internationale activiteiten fors uitgebouwd. In Brazilië heeft IHC inmiddels een stevige basis in zowel marktpositie als technologische vernieuwing ontwikkeld. Via uitbouw van de internationale activiteiten komt IHC tegemoet aan de groeiende wens van haar klanten om steeds meer lokaal (local for local) te bouwen. Bovendien zal hierdoor het bestaande lokale marktpotentieel daadwerkelijk worden benut.

Personeelsbijeenkomsten
Tijdens personeelsbijeenkomsten op alle locaties geeft de directie vandaag verdere details over haar plannen aan medewerkers. De OR en vakverenigingen zijn ook over de voorgenomen afslanking geïnformeerd. IHC is met OR en vakverenigingen een aantal data overeengekomen om in gesprek te gaan over tijdslijn en voorwaarden.  De directie begrijpt dat de noodzakelijke maatregelen grote gevolgen hebben voor veel medewerkers. IHC zal de medewerkers die hun functie verliezen zo goed mogelijk begeleiden naar een volgende stap.

Foto: Cees van der Wal.

IHC-©ceesvdwal_4