IMG_2399 (Medium)ALBLASSERDAM – In de afgelopen dagen is er, naar aanleiding van een uitzending van tv-programma Zembla onrust ontstaan over het gebruik van rubberen korrels (rubbergranulaat) op kunstgrasvelden in Nederland. De korrels zouden kankerverwekkend zijn. In Alblasserdam worden de betreffende korrels op twee kunstgrasvelden gebruikt, meldt de gemeente Alblasserdam op haar website. De rubberen korrels liggen op het tweede veld bij voetbalvereniging De Alblas en het openbare trapveldje; allebei op Sportpark Souburgh.

Zand-ingestrooide velden
De velden van de hockey (H.C. Souburgh) en bij de korfbal (CKC Kinderdijk) zijn zand-ingestrooide kunstgrasvelden.  Ook in alle speeltuintjes in Alblasserdam waar kunstgras is aangelegd betreft het zand-ingestrooide veldjes. In Alblasserdam liggen geen sport- en speellocaties in de openbare ruimte waar rubberkorrels zijn toegepast.

Geen gezondheidsrisico’s
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) stelde in 2006 dat van sporten op kunstgrasvelden geen gezondheidsrisico’s te verwachten zijn. Dit is ook tot op heden het standpunt van RIVM. Het RIVM geeft daarom gemeenten en de KNVB een positief advies over het gebruik van rubbergranulaat. Het bestuur van VV De Alblas geeft aan dat er voorlopig wordt vertrouwd op de expertise van het RIVM. “Op dit moment verandert er dus niks, maar wij blijven de discussie op de voet volgen en zodra er meer nieuws is zullen wij dit delen en indien nodig direct handelen,” aldus het bestuur. Maandag 10 oktober is er overleg tussen RIVM, KNVB en Vereniging Sport en Gemeenten.

Onderzoeksresultaten
Het European Chemicals Agency voert momenteel in opdracht van de Europese Commissie onderzoek uit naar de samenstelling van de stoffen van rubbergranulaat en de effecten daarvan op de gezondheid van mensen. De resultaten worden begin 2017 verwacht. Minister Schippers wil eind december een onderzoek van het RIVM hebben, voordat de Europese Commissie in februari met het eindrapport komt.

Kankerverwekkend
Uit onderzoek van Zembla zou blijken dat de rubberkorrels zink, lood en benzeen en verschillende polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) bevatten die ‘bewezen kankerverwekkend’ zijn. De volledige uitzending van Zemba is hier te zien.

1800 velden
Van de ruim 1800 kunstgrasvoetbalvelden in Nederland is ruim 90% met rubber, van gemalen autobanden, ingestrooid. Het overgrote deel van de velden is door gemeenten aangelegd.

 

IMG_2399 (Medium)