img_0427-mediumALBLASSERDAM – De Open Monumentendag is zaterdagochtend 10 september 2016 van start gegaan in Alblasserdam. Dit gebeurde bij de Grote Kerk aan het Cortgene, middels het overhandigen van een flyer aan wethouder Dorien Zandvliet. De plaatselijke werkgroep tentoonstellingen van de Historische Vereniging West-Alblasserwaard organiseert van 10.00 uur tot 16.00 uur voor de Gemeente Alblasserdam weer Open Monumentendag. Het landelijke thema dit jaar is ‘Iconen en symbolen’.

De werkgroep heeft er voor gekozen dichtbij dit thema te blijven. Om hieraan gestalte te kunnen geven hebben zij alle religieuze genootschappen in het dorp aangeschreven met de vraag of zij hieraan hun medewerking willen verlenen.

Vijf genootschappen hebben positief gereageerd, te weten de Grote Kerk aan het Cortgene, de Chr. Gereformeerde Kerk van Alblasserdam aan de Waalsmondelaan 16, de Rooms-Katholieke kerk O.L.V. van Fatima aan de Parallelweg, de Ontmoetingskerk aan de Blokweerweg 75 en de Havenkerk aan de Ieplaan 9.

Muziek
Het startsein werd om 9.30 uur gegeven bij de Grote Kerk door wethouder cultuur Dorien Zandvliet. Om 10.00 uur zetten alle vijf genoemde kerken tot 16.00 uur hun deuren open. Naast de vele bezienswaardigheden kan er ook naar muziek worden geluisterd, gespeeld op orgel, gitaar en piano.

Iconen
In de Havenkerk en de Fatimakerk is een iconententoonstelling te zien. In de Havenkerk is het tevens mogelijk om kennis te nemen van de techniek om zelf iconen te schilderen. In een workshop kan een vooropgezet model worden ingevuld met pigmenten en tempura.

Fatimakerk
Het is ook een unieke kans om alle symbolen en iconen die de OLV van Fatimakerk rijk is te bewonderen. De kerk sluit namelijk in november van dit jaar definitief haar deuren. De Chr. Gereformeerde Kerk presenteert het ontstaan van de belijdenisgeschriften met daaraan gekoppeld het ontstaan van de Chr. Gereformeerde Kerk. In de Grote kerk is onder andere het orgel, de Bohemer preekstoel, de consistorie, het zilveren avondmaalstel en een doopboek uit 1610 te zien. In de Ontmoetingskerk is een tentoonstelling van doopkleding ingericht en er wordt uitleg gegeven over de liturgische kleuren..

Orgeldag
Op 10 september is het ook Nationale Orgeldag. In de Grote Kerk, Havenkerk en de Ontmoetingskerk mogen kinderen (en andere belangstellenden) tussen 10.00 en 14.30 uur zélf op het grote kerkorgel spelen. Om 15.00 uur begint er in de Grote Kerk nog een spannend vertelconcert voor kinderen met Piet Prestant.

Boekje
In alle vijf deelnemende kerken is een programmaboekje te verkrijgen met nadere informatie over wat er allemaal te zien is.

Huis van Zessen
Het Huis van Zessen doet ook dit jaar weer mee aan de Open Monumentendag en is geopend op zaterdag 10 september van 10.00-17.00 uur. Er wordt een speciale rondleiding in het huis verzorgd en voor wie wil is er om het uur een wandeling in Alblasserdam langs de gebouwen en bijzondere plaatsen waar Cornelis van Eesteren mee verbonden is. Huis van Zessen is onmiskenbaar een icoon van de Stijl door de kleurstellingen in rood, blauw en geel. Daarnaast is de wereldberoemde Alblasserdamse architect en stedenbouwkundige Cornelis van Eesteren een icoon geworden van het Modernisme in Nederland. Hij was lid van de internationale groep architecten die het Modernisme in Europa probeerden te verspreiden. Zijn vooruitstrevende ideeën over de moderne stedenbouw heeft hij overal uitgedragen. De Van Eesterenstichting die eigenaar is van het door hem gebouwde Huis van Zessen draagt zijn gedachtengoed uit tot op de dag van vandaag met belangrijke publicaties en activiteiten.

Wandeling met Van Eesteren
De beroemde architect Cornelis van Eesteren was de zoon van Balten van Eesteren die aannemer was in Alblasserdam en jarenlang wethouder is geweest. De Van Eesterensingel is naar hem genoemd. Maar zijn zoon zou later ook buiten Alblasserdam en zelfs in het buitenland naam maken vanwege zijn talent voor de moderne stedenbouw. In zijn jonge jaren werkte hij aan het stedenbouwkundig plan Kinderdijk gelegen achter het Huis van Zessen. Ook ontwierp hij een aantal gebouwen die door zijn vader werden uitgevoerd. De wandeling voert naar de plaats waar het ouderlijk huis van Cornelis van Eesteren heeft gestaan. Ook komen we langs de vroegere woning van mevrouw Van Zessen, de opdrachtgeefster van het Huis van Zessen. Via plan Kinderdijk lopen we de dijk op en komen dan nog een aantal van de vroege werken van Van Eesteren tegen.

 Kinderdijk en Nieuw-Lekkerland
Ook in Nieuw-Lekkerland en Kinderdijk wordt aandacht geschonken aan de Open Monumentendag. Zo zijn in Nieuw-Lekkerland Molen de Regt, de Doprskerk en de Oude Begraafplaats bij de Watertoren geopend voor publiek en in Kinderdijk zijn het Wisboomgemaal en de kerk aan de Molenstraat geopend. Iedereen is ook daar van harte welkom.

Foto’s: Dorien Zandvliet.

img_0427-medium

img_0423-medium img_0435-medium img_0441-medium

cr-4m-vwgaelmn1-medium-medium cr-4m-wwaaazqzm-medium-medium cr-4m-xwiaetafl-medium-medium cr-iq7iwiaa65ry-medium-medium cr-iq63wyaeebf5-medium-medium cr-l8dgwgaapraa-medium-medium cr-l8diwaaavtky-medium-medium cr-qtvgxgaevwvo-medium-medium cr-qtvgxyaa_lmo-medium-medium cr-qtvhxyaatuju-medium-medium cr-yiaawcaanyyf-medium-medium cr-yiz_wcaaezy9-medium-medium cr-yiz_weaavi8r-medium-medium