IMG_8462 (Medium)ALBLASSERDAM – Onder toeziend oog van de kinderen, hun ouders, pedagogisch medewerkers, leerkrachten en andere betrokkenen heeft wethouder Arjan Kraijo donderdag 1 september 2016 samen met Vera Braat uit groep 6, Lisa Braat uit groep 8 en Oliver Chapel en Sjoerd Platerink van het kinderdagverblijf het nieuwe logo van christelijk integraal kindcentrum De Twijn in Alblasserdam onthuld. Dit gebeurde op het schoolplein aan de Parallelweg in Alblasserdam.

Vera en Lisa waren gekozen omdat zij samen met hun ouders de nieuwe naam hebben bedacht voor het kindcentrum. Samen met de kinderen trok de wethouder aan een groot touw (twijn) waarmee hij het doek voor het gevelbord met het nieuwe logo wegtrok.

Nieuwbouw
Christelijk integraal kindcentrum De Twijn is de nieuwe naam voor de christelijke kindcentra De Boeg en De Loopplank in Alblasserdam. Deze twee locaties gaan voortaan, vanaf twee adressen, onder één naam verder. Voor 2017 en 2018 zijn er plannen voor de ver- en nieuwbouw van de locatie aan de Parallelweg zodat daar ruimte komt voor alle kinderen.

PIT
Kindcentrum De Twijn is een van de 19 kindcentra van PIT kinderopvang & onderwijs. Het biedt ieder kind in de leeftijdscategorie van 0 tot 13 jaar wat het nodig heeft om de eigen talenten te ontwikkelen en ontplooien met doorlopende ontwikkelingslijnen en boeiende dagprogramma’s. Naast christelijk onderwijs is er christelijke dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar en christelijke buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 13 jaar. Op deze buitenschoolse opvang zijn ook de kinderen van christelijk kindcentrum De Schalm van PIT kinderopvang & onderwijs in Alblasserdam welkom. Vanaf vandaag is er ook een nieuwe christelijke peuterspeelgroep op De Twijn voor 2- tot 4-jarigen.

Verbondenheid
In zijn toespraak benadrukte directeur Martijn Beekhof van De Twijn de samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs. Ook gaf hij een korte toelichting op de naam. “Wij hebben gekozen voor De Twijn omdat een twijn een stevig touw is dat is gemaakt van minimaal twee draden die in elkaar zijn verweven. Die verbondenheid staat symbool voor de twee kindcentra, De Boeg en De Loopplank in Alblasserdam die samen verder gaan onder deze naam en voor kinderopvang en onderwijs samen.”

Foto’s: Peter Stam.

IMG_8418 (Medium) IMG_8441 (Medium) IMG_8446 (Medium) IMG_8451 (Medium) IMG_8452 (Medium) IMG_8456 (Medium)

IMG_8462 (Medium)

IMG_8475 (Medium) IMG_8481 (Medium) IMG_8516 (Medium) IMG_8522 (Medium) IMG_8541 (Medium) IMG_8549 (Medium) IMG_8552 (Medium)