reanimerenALBLASSERDAM – De gemeente Alblasserdam heeft besloten haar omgeving ‘Hartveilig’ te maken. Met HartveiligWonen wil de gemeente de acute zorg met een reanimatienetwerk van vrijwilligers en Automatische Externe Defibrillators (AED’s) verbeteren. Dit netwerk biedt acute hulp in geval van een hartstilstand. De gemeente start dit jaar met het opbouwen van het netwerk. 7 september is er in Alblasserdam een informatieavond over HartveiligWonen.

Jaarlijks worden er 15.000 mensen in Nederland getroffen door een circulatiestilstand. Acute hulpverlening in de eerste 6 minuten is van cruciaal belang om de kans op overleven te vergroten. Het lukt een ambulance niet altijd om binnen dit aantal minuten bij een slachtoffer te zijn. Door mensen in de omgeving van het slachtoffer in te zetten voor de eerste acute hulpverlening, wordt de kans om een hartstilstand te overleven vergroot.

Vrijwilligers gezocht
Wethouder Zandvliet: “Om direct hulp te bieden bij een hartstilstand zoeken we vrijwilligers. Er zijn veel mensen nodig om het reanimatienetwerk op te bouwen. Juist omdat het soms zo dichtbij is, iedereen kan overkomen is het belangrijk dat we ons bewust worden van de noodzaak om hulp te kunnen bieden. Bijvoorbeeld als het om je gezin of buren gaat. Daarom zoeken wij mensen die een erkende reanimatie/AED-training hebben gevolgd of willen volgen. Ook verenigingen, organisaties of particulieren, die een AED hebben vragen we dit apparaat beschikbaar te stellen voor HartveiligWonen.”

App / sms
HartveiligWonen bestaat uit vrijwilligers die wonen en/of werken in de gemeente en die getraind zijn om te reanimeren en/of te defibrilleren. Deze vrijwilligers worden opgeroepen door de meldkamer van 112, wanneer een hartstilstand wordt vermoed. Alarmering kan via een app op de telefoon of via een sms-bericht. Gealarmeerde vrijwilligers wordt gevraagd te reageren op de oproep. De ingezette vrijwilligers krijgen via hun smartphone de exacte locatie van de calamiteit en/of de AED door, inclusief routebeschrijving. De vrijwilligers verlenen acute hulp totdat het ambulancepersoneel dit overneemt.

Informatieavond 7 september
Op woensdag 7 september 2016, om 19.30 uur, is er in de burgerzaal van het gemeentehuis, Cortgene 2, een informatieavond over HartveiligWonen. Iedereen is van harte welkom deze avond bij te wonen. Meer informatie over het initiatief en aanmelden als vrijwilliger kan via www.hartveiligwonen.nl.

reanimeren (Medium)