click (Medium)ALBLASSERDAM – CityTec Alblasserdam heeft de Wecycle Gouden Bakkie Award gewonnen voor het inleveren van afgedankte armaturen. CityTec Alblasserdam ontvangt de Award omdat zij als vestiging het grootste volume armaturen heeft ingeleverd. Het is de tweede keer deze vestiging een Gouden Bakkie Award wint.

Optimaal
CityTec Alblasserdam is sinds 2008 inzamelpartner van Wecycle. Dat betekent dat dit bedrijf alle energiezuinige lampen en armaturen verzamelt in veilige inzamelbakken en deze afgeeft aan Wecycle. Via Wecycle worden deze tl-buizen, spaarlampen en armaturen optimaal gerecycled.

Milieuschade
Deze Gouden Bakkie Award beloont speciaal het inleveren van afgedankte armaturen. Veel installateurs zijn zich niet bewust van het belang van de recycling van oude armaturen. Naast de terugwinning van grondstoffen, kunnen armaturen condensatoren bevatten met zeer giftige pcb’s. Deze moeten op gespecialiseerde wijze gerecycled worden om milieuschade te voorkomen.

Logisch
“We doen bijna uitsluitend projecten voor gemeenten en provincies”, vertelt Wim Pondman, senior inkoper bij CityTec. “Deze opdrachtgevers stellen strenge eisen wat betreft minimalisering van milieu-impact. Zij willen garanties hebben dat het afval op een goede manier wordt verwerkt. Daarnaast is het ook een logisch onderdeel van onze bedrijfsvoering. Wij proberen in alle bedrijfsvoering het milieu zo min mogelijk te belasten. Verantwoorde afdanking en recycling is voor ons vanzelfsprekend. Ook voor lampen en armaturen, waarvan we jaarlijks enorm veel van verwerken.”

Grondstoffen
Wecycle laat lampen voor 90 procent recyclen, armaturen voor bijna 80 procent. Door optimale recycling blijven grondstoffen behouden en komen schadelijke stoffen niet in het milieu terecht. CityTec Alblasserdam gebruikt de gratis verschillende inzamelbakken van Wecycle. Als ze vol zijn, haalt Wecycle deze gratis bij deze vestiging op. In totaal zijn ongeveer 1.000 installatiebedrijven inzamelpartner van Wecycle.

Prof
In 2015 zamelde Wecycle 1,7 miljoen kilo spaarlampen en tl-buizen en 1,9 miljoen kilo armaturen in. Al deze lampen en armaturen zijn optimaal gerecycled via Wecycle. Bijna 80 procent is afkomstig uit het professionele circuit.

Wecycle
Wecycle is de stichting die sinds 1999 de inzameling en recycling van afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen (e-waste) organiseert. Wecycle garandeert optimale recycling van alle e-waste. De stichting onderhoudt een landelijk dekkend inzamelnetwerk door samen te werken met gemeenten, winkels, kringloopbedrijven, installateurs en kinderboerderijen. Wecycle werkt in opdracht van 1.500 producenten en importeurs.

CityTec
CityTec is gespecialiseerd in het beheer en onderhoud van openbare verlichting, verkeersregelinstallaties en andere systemen in de openbare ruimte. Daarnaast adviseert zij gemeenten, provincies en andere wegbeheerders op het gebied van verduurzaming, energiebesparing en intelligente openbare verlichting. CityTec is vertegenwoordigd in heel Nederland. CityTec is onderdeel van Stedin.

Theo von Dahlen, adviseur Wecycle (links) overhandigt de Gouden Bakkie Award en het certificaat aan Hendrik-Jan Sepers, directeur Operations CityTec (midden) en Wim Pondman, senior inkoper bij CityTec.

Theo von Dahlen, adviseur Wecycle (links) overhandigt de Gouden Bakkie Award en het certificaat aan Hendrik-Jan Sepers, directeur Operations CityTec (midden) en Wim Pondman, senior inkoper bij CityTec.